Fonder

Skogsfond
UB Skog Global A
UB Skog Global I
UB Skog I*
UB Skog A*
datum nav1 d1 v1 mån3 mån6 mån1 år3 år5 åri år
6.7.2022 97.01----3.46-2.81-4.05---5.71
6.7.2022 97.5----3.39-2.64-3.69---5.51
15.6.2022 119.88----1.484.212.6626.161.48
15.6.2022 119.43---0.011.544.3912.9226.11.54
Fastighetsfond
UB Finska Fastigheter B
UB Finska Fastigheter I
UB Finska Fastigheter A
UB Nordiska Fastigheter T*
UB Nordiska Fastigheter A*
UB Nordiska Fastigheter I*
UB Nordiska Fastigheter R*
datum nav1 d1 v1 mån3 mån6 mån1 år3 år5 åri år
31.5.2022 119.35---1.452.756.1820.96--
31.5.2022 120.07---1.52.846.3921.59--
31.5.2022 118.64---1.42.645.9720.33--
31.3.2022 127.78---3.967.5316.0632.5253.193.96
31.3.2022 126.01---3.97.4315.8231.5551.373.9
31.3.2022 129.47---4.027.6616.3133.3954.884.02
31.3.2022 120.24---3.767.1415.2429.547.453.76
Räntefond
UB Kortränta
UB High Yield
UB Ränta Plus
datum nav1 d1 v1 mån3 mån6 mån1 år3 år5 åri år
7.7.2022 99.75-0.02-0.01-0.26-0.37-0.44-0.46---0.43
7.7.2022 100.360.08-0.14-3.75-5.71-8.7-7.66---8.58
7.7.2022 103.450.020.09-1.42-1.98-2.74-2.5-3.49-0.72-2.7
Aktiefond
UB Europa AI I
UB Europa AI A
UB Amerika A
UB Amerika Avkastning
UB Amerika Tillväxt
UB Finland Tillväxt
UB Finland Avkastning
UB Finland A
UB Thales Argo S
UB Thales Argo A, Avkastning
UB Thales Argo I, Avkastning
UB Global A
UB Global C
UB Global B
datum nav1 d1 v1 mån3 mån6 mån1 år3 år5 åri år
7.7.2022 78.561.354-8.92-13.95-23.16----23.73
7.7.2022 78.091.353.98-8.98-14.11-23.45----24.02
6.7.2022 204.311.013.05-0.96-4.92-5.33.6430.7149.63-7.47
6.7.2022 476.091.013.06-0.95-4.87-5.25.9539.5562.16-7.38
6.7.2022 417.351.013.06-0.95-6.43-6.754.2233.1551.1-8.89
7.7.2022 365.520.771.35-8.29-13.5-24.27-17.936.459.23-23.56
7.7.2022 559.680.771.35-8.29-10.57-21.7-15.1518.3530.11-20.97
7.7.2022 199.840.771.34-8.34-10.73-21.98-15.7615.826.72-21.27
6.7.2022 56.040.393.81.58-21.33-34.15-49.45---41.69
6.7.2022 65.060.393.761.5-14.45-28.58-45.2---36.75
6.7.2022 65.50.43.791.55-14.33-28.38-44.93---36.59
7.7.2022 106.920.370.25-4.76-7.99-9.29-2.38---8.85
7.7.2022 108.950.370.28-4.69-7.79-8.93-1.6---8.48
7.7.2022 107.80.360.26-4.74-7.9-9.14-2.04---8.68
Infrastruktursfond
UB EM Infra Tillväxt
UB EM Infra A
UB EM Infra Avkastning
UB Infra Tillväxt
UB Infra Avkastning
UB Infra A
datum nav1 d1 v1 mån3 mån6 mån1 år3 år5 åri år
7.7.2022 162.680.250.76-1.03-4.071.617.25-16.89-12.120.6
7.7.2022 139.460.250.74-1.11-0.84.8610.24-8.771.583.8
7.7.2022 243.20.250.76-1.04-0.615.2711.12-6.774.674.23
7.7.2022 185.610.881-4.81-9.02-5.983.593.0714.06-6.23
7.7.2022 310.230.881-4.81-6.2-3.076.8114.0234.25-3.33
7.7.2022 1830.880.98-4.86-6.35-3.366.1711.9730.28-3.62
Fastighetsaktiefond
UB Asia REIT Plus Avkastning
UB Asia REIT Plus A
UB Asia REIT Plus Tillväxt
UB Europa REIT Tillväxt
UB Europa REIT A
UB Europa REIT Avkastning
UB Global REIT Tillväxt
UB Global REIT A
UB Global REIT Avkastning
UB Nordamerika REIT Tillväxt
UB Nordamerika REIT Avkastning
UB Nordamerika REIT A
datum nav1 d1 v1 mån3 mån6 mån1 år3 år5 åri år
7.7.2022 203.950.381.63-0.14-3.130.542.34-9.4213.6-0.71
7.7.2022 151.510.381.61-0.2-3.320.141.53-11.597.01-1.12
7.7.2022 125.410.381.63-0.14-6.69-3.15-1.42-20.05-7.15-4.36
7.7.2022 145.951.031.16-10.21-20.05-21.59-16.71-15.38-10.96-21.95
7.7.2022 149.21.021.15-10.26-17.07-18.77-13.94-5.446.91-19.15
7.7.2022 304.131.031.15-10.21-16.97-18.57-13.5-4.019.62-18.94
7.7.2022 106.840.291.56-5.76-16.21-16.56-8.34-11.83-9.43-17.28
7.7.2022 144.280.291.54-5.8-13.21-13.7-5.48-1.219.05-14.45
7.7.2022 236.130.291.55-5.76-13.08-13.45-4.910.5912.37-14.19
6.7.2022 123.790.472.78-1.28-13.25-9.772.94-0.394.44-11.22
6.7.2022 153.960.482.79-1.28-10.12-6.526.6513.8329.89-8.02
6.7.2022 148.250.472.78-1.32-10.23-6.756.1212.1326.69-8.26
Multistrategifond
UB Smart
UB Smart A
datum nav1 d1 v1 mån3 mån6 mån1 år3 år5 åri år
7.7.2022 159.060.330.64-3.55-5.94-8.4-5.586.2515.97-8.86
7.7.2022 126.20.330.64-3.59-6.05-8.62-6.592.9910.21-9.08
Andra fonder
VISIO Allocator*
VISIO Compounder
datum nav1 d1 v1 mån3 mån6 mån1 år3 år5 åri år
6.7.2022 200.77-0.03-0.47-3.74-10.26-16.75-20.7423.289.04-17.04
7.7.2022 106.450.964.37-2.61-10.21-18.86-20.13---22.34

* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På https://unitedbankers.fi/sv/palvelut-ja-tuotteet/rahastot/ finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.