UB Företagsfinansiering

UB Företagsfinansiering erbjuder små och medelstora finska företag skuldfinansiering som stöder traditionell bankfinansiering.

 

Typisk lånestorlek är 1–5 MEUR. Syftet med lånen är att stöda företags driftskapitalbehov, investeringsfinansiering eller bolagstransaktioner.

 

Tilläggsinformation:

Mika Nissi, direktör, Corporate Lending

direktör, Corporate Lending

Mika Nissi


+358 (0)40 700 2170
Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling.