Private equity fonder

UB:s urval inkluderar också kommanditbolagsfonder avsedda för professionella investerare.

 

UB Nordic Forest Fund-fonderna investerar i skogsegendom i Finland och Baltikum.

 

UB Företagsfinansiering erbjuder små och medelstora finska företag skuldfinansiering som stöder traditionell bankfinansiering.