Kapitalmarknadstjänster

Genom UB:s kapitalmarknadstjänster erbjuds företagskunder ett brett spektrum av kunskap och olika finansieringsmöjligheter. Koncernen erbjuder många olika finansieringsmöjligheter speciellt inom kreditbaserad finansiering. UB:s Corporate lending fond och nätverksplattformen som erbjuder gräsrotsfinansiering kompletterar de traditionella aktiebaserade finansieringsmöjligheterna. UB fungerar även som rådgivare i diverse företagstransaktioner. Till dessa tjänster hör bland annat att agera som ledande arrangör för börsintroduktioner och erbjudandet av teckningsplats.

 

Tom Olsio, Head of Equity Capital Markets, UB Securities Ab

Head of Equity Capital Markets, UB Securities Ab

Tom Olsio


+358 (0)9 2538 0225