Skogsaktiekorg I/2021

Skogsaktiekorg I/2021 är ett cirka femårigt strukturerat masskuldebrevslån. Helhetsavkastningen som placeraren får består av två delar, en avkastningsdel och återbetalning av kapitalet. Avkastningsdelens värde beräknas genom att multiplicera den enligt lånevillkoren beräknade aktiekorgens värdeförändring med den preliminära koefficenten på 160 %*. Skogsaktiekorgen består av tre finska skogsindustribolags, UPM-Kymmenes, Stora Ensos och Metsä Boards aktier. Vart och ett referensbolags vikt i aktiekorgen är 1/3. Ifall aktiekorgens enligt lånevillkoren beräknade värdeförändring är noll eller negativ, betalas ingen avkastning.

 

Storleken på kapitalet som återbetalas beror på antalet kredithändelser i Markit iTraxx Europe Crossover-indexets serie 35. Bolagens kreditbetyg är av High Yield-nivå vilket betyder att de är förknippade med en högre risk än i medeltal. De 9 första kredithändelserna sänker inte värdet på kapitalet som återbetalas. Ifall antalet realiserade kredithändelser överskrider 9, minskar de följande kredithändelserna värdet på kapitalet som återbetalas med 11,1 %-enheter för varje kredithändelse. Ifall det sker kredithändelser i 18 eller fler bolag, är värdet på kapitlet som återbetalas noll.

 

Placeringen är inte kapitalgaranterad och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Placeringen är behäftad med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga.** Emittent är Danske Banks A/S och försäljare är UB Kapitalförvaltning Ab.

 

Placeringens målmarknad:

 

Skogsaktiekorg I/2021 passar för en erfaren investerare, som har flera års erfarenhet av placeringsmarknaden och även av komplexa finansiella instrument. Investeraren bör vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.

 

*Preliminär avkastningskoefficient. Ifall avkastningskoefficienten inte han bekräftas till minst 150 %, ställs emissionen in av emittenten. Den slutliga avkastninskoefficienten bekräftas senast på emissionsdagen.
**Med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga avses att emittenten förlorar sin återbetalningsförmåga och inte kan fullfölja sina förbindelser. Ingen enskild säkerhet ställts för placeringen. Lånevillkorena och grundprospektet kan erhållas av försäljaren.

 

Ladda ner marknadsföringsprospektet, basfaktabladet och de preliminära lånevillkoren som finns under Bilagor. Du kan även beställa dem per e-post placera@unitedbankers.fi eller per telefon 09 2538 0320.

 

Bilagor