Värdepappersförmedling

UB Kapitalförvaltning Ab erbjuder värdepappersförmedling och investeringsrådgivning på alla betydande marknader. Förmedlingstjänsten täcker både börsnoterade och icke börsnoterade aktier och masslån samt börsnoterade fonder och derivat.

 

UB Kapitalförvaltning erbjuder värdepappersförmedling på aktie-, derivat- och räntemarknaderna till institutioner och aktiva privatplacerare.

 

Internationell inriktning

Våra tjänster täcker utöver Finland även alla viktiga internationella börser.

 

Erfarenhet

Vårt team har omfattande erfarenhet såväl av aktie-, ränte- som derivatmarknaderna och därför kan vi lita på våra egna visioner. 

 

Obundenhet

UB Kapitalförvaltning ingår inte i några bankgrupper och därför kan företaget agera självständigt och dra snabba slutsatser när marknadslägena förändras.

 

Ta kontakt med våra experter. Vi berättar gärna mera om de olika tjänsteformerna som vår värdepappersförmedling erbjuder.

 

Teemu Perälä, placeringschef

placeringschef

Teemu Perälä


+358 9 2538 0369