UB som arbetsgivare

"United Bankers företagskultur är en mix av ett familjeföretags traditioner och ny struktur i tankesättet, till följd av företagets tillväxt. En av våra värderingar är kvickhet. Jag är stolt över hur vi, i mitten av tillväxt och förändring, har lyckats behålla vår fömåga att handla snabbt och undvika onödigt långsamma processer. Detta syns i den positiva driven i vardagen och i att man lätt tar tag i saker."

Pia Varila, HR Manager, rekry@unitedbankers.fi.

 

United Bankers har specialiserat sig på investeringsprodukter och -tjänster och har sina aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors börslistan. Den finska investeringskoncernen påbörjade sin verksamhet år 1986. Idag erbjuder koncernen ett mångsidigt utbud av kapitalförvaltningsprodukter och tjänster samt kapitalmarknadstjänster. Inom kapitalförvaltning är företaget specialiserat på realtillgångsplaceringar.


United Bankers Abp är oberoende av bankgrupper och till stor del ägt av sin nyckelpersonal och representerar en av få helt finska investeringsföretag idag.

 

 

 

Monimuotoinen ja tasa-arvoinen

 

Paras joukkue muodostuu erilaisista ihmisistä ja osaamisesta. Tasa-arvoisuus, yhdenvertainen kohtelu ja syrjinnän estäminen ovat keskeisiä arvoja, joita United Bankers haluaa edistää työnantajana. Naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista eri tehtäviin tuetaan ja henkilöstölle tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen kaikilla tasoilla. United Bankersilla on käytössä ohjeita ja toimintamalleja, joilla ohjataan yhdenvertaisuutta ja henkilöstön tasa-arvoista kohtelua.

 

Meillä huomioidaan sekä nuoret että kokeneemmat osaajat. United Bankersin työntekijöiden keski-ikä on 43 vuotta. Ikäjohtaminen huomioidaan työssäjaksamisessa ja työviihtyvyydessä. Ikäjohtaminen tarkoittaa eri-ikäisten hyvää johtamista, jossa otetaan huomioon eri-ikäisten erityistarpeet ja elämäntilanteet. United Bankersin työntekijöillä on mahdollisuus joustavaan työaikaan, ja heitä kannustetaan etätyön tekemiseen. Työntekijöillä on oikeus pitää vapaata sairaan lapsen hoitamiseksi. Yhtiö tukee myös perheellisiä työntekijöitä tarjoamalla mahdollisuuden sairaan lapsen hoitopalveluun.