UB som arbetsgivare

"United Bankers företagskultur är en mix av ett familjeföretags traditioner och ny struktur i tankesättet, till följd av företagets tillväxt. En av våra värderingar är kvickhet. Jag är stolt över hur vi, i mitten av tillväxt och förändring, har lyckats behålla vår fömåga att handla snabbt och undvika onödigt långsamma processer. Detta syns i den positiva driven i vardagen och i att man lätt tar tag i saker."

Pia Varila, HR Manager, rekry@unitedbankers.fi.

 

United Bankers har specialiserat sig på investeringsprodukter och -tjänster och har sina aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors börslistan. Den finska investeringskoncernen påbörjade sin verksamhet år 1986. Idag erbjuder koncernen ett mångsidigt utbud av kapitalförvaltningsprodukter och tjänster samt kapitalmarknadstjänster. Inom kapitalförvaltning är företaget specialiserat på realtillgångsplaceringar.


United Bankers Abp är oberoende av bankgrupper och till stor del ägt av sin nyckelpersonal och representerar en av få helt finska investeringsföretag idag.