Jobb på UB

United Bankers framgång bygger på en förstklassig kundupplevelse skapad av professionell personal. De nyckelvärden som styr personalens verksamhet är kundorientering, smidighet och laganda. Personalen på United Bankers bildar ett team där allas kompetens och arbetsinsats spelar en betydelsefull roll i att uppnå gemensamma mål.

 

Vi sysselsätter mer än 130 experter i olika befattningar. Vi kan erbjuda utmanande roller för experter inom en mängd olika områden så som portföljförvaltare, kapitalförvaltare, analytiker, ekonomiadministratörer och IT-experter.

 

Expert och smidig

 

United Bankers-teamet består av yrkeskunniga experter. Majoriteten av United Bankers anställda har en högskoleutbildning. Kärnan i United Bankers värderingar är en förstklassig kundupplevelse och målet är att kunderna alltid ska få bästa möjliga betjäning. Därför ägnar företaget särskild uppmärksamhet åt sin personals kompetens och utveckling. Smidighet, ett av företagets värderingar, återspeglas i vardagen som en positiv drive och i att personalen har en vilja att kontinuerligt utveckla företagets produkter och tjänster samt de system och funktioner som stöder dem.

 

Kompetens kan utvecklas bland annat genom att lära sig på jobbet, dela kompetens i arbetsgemenskapen, coaching samt olika kurser och workshops. I en expertorganisation bygger kompetensutveckling på målinriktat arbete och individuella utvecklingsplaner. På United Bankers har alla anställda utvecklingssamtal och personliga utvecklingsplaner. Målen för arbetet och personliga utvecklingsplaner ses regelbundet över tillsammans med förmannen och samtidigt definieras de mest lämpliga metoderna för att utveckla kompetensen. De strategiska målen för hela organisationen gås igenom med hela personalen minst tre gånger per år på strategimorgonen, kick-offen och tillkännagivandet av resultatet till personalen.

 

 

Olika och jämlika

 

Det bästa laget består av olika slags människor och färdigheter. Jämlikhet, likabehandling och icke-diskriminering är kärnvärden som United Bankers vill främja som arbetsgivare. Lika placeringar av kvinnor och män i olika positioner stöds och personalen erbjuds lika möjligheter till karriärutveckling på alla nivåer. United Bankers har riktlinjer och policyer för att vägleda jämställdhet och likabehandling av personalen.

 

Vi tar hänsyn till både unga och mer erfarna experter. Medelåldern för United Bankers anställda är 43 år. Åldersledning beaktas också i frågor angående arbetstillfredsställelse och de anställdas förmåga att orka på jobbet. Åldersledning innebär ett gott ledarskap för människor i olika åldrar, med hänsyn till de särskilda behov och livssituationer som människor i olika åldrar har. United Bankers anställda har möjlighet till flexibel arbetstid och de uppmuntras att arbeta på distans. Anställda har rätt att ta ledigt för att ta hand om ett sjukt barn. Företaget stöder även anställda med familjer genom att ge tillgång till vård för ett sjukt barn.