Investerare

United Bankers Abp har under hela sin historia gett en bra utdelning vilket kvarstår som mål även i framtiden. Bolagets utdelningspolicy är att dela ut i dividend minst 50 procent av resultatet per aktie eller av kassaflödet per aktie. Bolagets mål är att regelbundet utbetala en årlig dividend. Utbetalning av dividender och deras belopp och betalningstid är beroende av bolagets framtida resultatutveckling, finansiella ställning, kassaflöde, investeringar, solvens, konjunktursvängningar och övriga faktorer.

 

Dividend/aktie

*Bolagsstämmans beslut till dividend för räkenskapsperioden. Talen är justerade för split inverkan.