Investerare

   

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 25.4.2019 kello 9:30

United Bankers Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Yhtiökokouksen 20.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen perustuen United Bankers Oyj:n hallitus on 24.4.2019 pidetyssä kokouksessaan päättänyt aloittaa omien osakkeiden hankinnan. Hallitus on päättänyt hankkia yhteensä korkeintaan 44 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 0,4 % yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen lasketuista A-sarjan osakkeista, yhteensä enintään 400 000 euroa. Liikkeeseen lasketuista osakkeista yhtiöllä on tällä hetkellä hallussaan 17 788 kappaletta omia A-osakkeita, jotka on hankittu aiempien valtuutusten puitteissa. Tämä vastaa noin 0,18 % yhtiön liikkeeseen lasketuista A-sarjan osakkeista (10 041 909 A-osaketta).

Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 25.4.2019 ja päättyy viimeistään vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen yhtiökokoukselta saama valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Omien osakkeiden hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsingin ylläpitämän First North Finland -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuvaan markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia suunnatusti tai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankersin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 130 työntekijää (FTE) sekä 34 asiamiestä (2018). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 33,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 7,3 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,9 miljardia euroa (2018). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.