Investerare

 

I meddelanden och publikationer hittar du United Bankers Abps senaste börs- och pressmeddelanden och annat relevant placerarmaterial. United Bankers publicerar sitt material på finska. 

 

Informationsgivningspolicy

 

United Bankers Abp:s aktie är noterad på Nasdaq Helsingfors börslistan. UB följer vid kommunikationen och informations publikationen EU:s och Finlands lagstiftning, Nasdaq Helsinki Oy:s regler, Europeiska  värdepappers- och marknadsmyndighetens (”ESMA”) och Finansinspektionens anvisningar och bestämmelser, Finsk kod för bolagsstyrning samt bolagets interna policyer och instruktioner.

 

I United Bankers informationsgivningspolicy presenteras de huvudsakliga verksamhetsprinciperna  som bolaget följer vid kommunikationen med kapitalmarknadens aktörer och media. United Bankers styrelse har godkänt bolagets informationsgivningspolicy den 29.4.2021. Informationsgivningspolicyn granskas och uppdateras vid behov.

 

United Bankers Abp:s informationsgivningspolicy (PDF)(på finska)