Investerare

Patrick Anderson, verkställande direktör, United Bankers Abp

verkställande direktör, United Bankers Abp

Patrick Anderson


+358 (0)9 2538 0236
John Ojanperä, verkställande direktör, UB Fondbolag Ab

verkställande direktör, UB Fondbolag Ab

John Ojanperä


+358 (0)9 2538 0356
Jani Lehti, verkställande direktör, UB Kapitalförvaltning Ab

verkställande direktör, UB Kapitalförvaltning Ab

Jani Lehti


+358 (0)9 2538 0322
Timo Ronkainen, direktör, kapitalförvaltning för institutioner

direktör, kapitalförvaltning för institutioner

Timo Ronkainen


+358 (0)9 2538 0364
Inka Noramaa, direktör, koncernkommunikation

direktör, koncernkommunikation

Inka Noramaa


+358 (0)9 2538 0323
Jarkko Saukkola, administrationschef

administrationschef

Jarkko Saukkola


+358 (0)50 571 4895
Jukka Rasku, verkställande direktör, UB Bankirfirma

verkställande direktör, UB Bankirfirma

Jukka Rasku


+358 40 592 6646

 

Ledningsgruppen för United Bankers Abp har i uppgift att leda och utveckla bolagets affärsverksamhet som helhet i enlighet med de mål som ställts av styrelsen och verkställande direktören. Ledningsgruppen bereder bland annat strategin, verksamhetsprinciperna och UB:s övriga gemensamma ärenden. Ledningsgruppen samlas regelbundet en gång i veckan. Ett protokoll uppgörs för varje möte.

 

Verkställande direktörens huvudsakliga uppgift är att leda och övervaka företagets affärsverksamhet. Verkställande direktören svarar för genomförande av UB:s strategi och skötsel av bolagets löpande administration i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och de anvisningar och bestämmelser som styrelsen ger.

 

Verkställande direktören och ledningsgruppens medlemmar utför sina uppgifter som huvudsyssla och de har inga andra väsentliga affärsbindningar.