Investerare

I besluten och förvaltningen i United Bankers Abp iakttas Finlands aktiebolagslag, bestämmelserna i kap. 12–14 i värdepappersmarknadslagen och koncernbolagens bolagsordningar. UB-koncernen iakttar handelsanvisningen för medlemsorganisationer i Finansbranschens Centralförbund som erbjuder placeringstjänster. UB iakttar även NASDAQ Helsinki Oy:s insideranvisning.

 

UB:s förvaltningsprinciper baserar sig på Värdepappersmarknadsföreningen r.f:s Finska kod för bolagsstyrning (Corporate Governance) 2020.