Media

Förfrågningar

Investerarrelationer

United Bankers Abp:

Patrick Anderson, verkställande direktör, United Bankers Abp

verkställande direktör, United Bankers Abp

Patrick Anderson


+358 (0)9 2538 0236

Kapitalförvaltning:

Jani Lehti, verkställande direktör, UB Kapitalförvaltning Ab

verkställande direktör, UB Kapitalförvaltning Ab

Jani Lehti


+358 (0)9 2538 0322

Fondbolag:

John Ojanperä, verkställande direktör, UB Fondbolag Ab

verkställande direktör, UB Fondbolag Ab

John Ojanperä


+358 (0)9 2538 0356

Synpunkter på marknaden:

Allan Eriksén, strateg, placeringschef, kapitalförvaltning för institutioner

strateg, placeringschef, kapitalförvaltning för institutioner

Allan Eriksén


+358 (0)9 2538 0292

Skogsplacering:

Kari Kangas, portföljförvaltare, UB Skog

portföljförvaltare, UB Skog

Kari Kangas


+358 (0)40 090 3133
Jyri Hietala, verkställande direktör, UB Nordic Forest Management Ab

verkställande direktör, UB Nordic Forest Management Ab

Jyri Hietala


+358 (0)40 359 3566

Fastighetsplacering:

Jaakko Onali, portföljförvaltare, UB Nordiska Fastigheter

portföljförvaltare, UB Nordiska Fastigheter

Jaakko Onali


+358 44 076 0604
Perttu Hokkanen, portföljförvaltare, UB Finska Fastigheter

portföljförvaltare, UB Finska Fastigheter

Perttu Hokkanen


+358 (0)40 089 6784