United Bankers -koncernen

United Bankers koncernen består av United Bankers Abp och fem andra dotterbolag. Bolagets helägda dotterbolag är UB Kapitalförvaltning Ab, UB Fondbolag Ab, UB Securities Ab, UB Bankirfirma Ab och UB Nordic Forest Ab.


Grafen nedan beskriver UB:s koncernstruktur.