United Bankers-koncernen

Finländsk expert på kapitalförvaltning och placeringsmarknaden

United Bankers är ett mellanstort, inhemskt företag som erbjuder placeringsprodukter- och tjänster. Koncernen grundades 1986 och höll då på med värdepappersförmedling. Idag är företagets verksamhetsområden kapitalförvaltning och kapitalmarknadstjänster. Inom kapitalförvaltning är företaget specialiserat inom realtillgångsplacering.

Kapitalförvaltning

 

Till United Bankers kapitalförvaltningsverksamhet hör fonder, kapitalförvaltning och strukturerade placeringar. United Bankers erbjuder, i tillägg till de traditionella aktie- och räntefonderna, ett brett sortiment av realtillgångsfonder. Till dem hör fastighetsaktiefonder, fonder som placerar direkt i fastigheter, infrastrukturfonder och skogsfonder. United Bankers är en föregångare på den nordiska marknaden inom realtillgångsplacering. 


Kapitalmarknadstjänster

 

Till United Bankers kapitalmarknadstjänster hör Corporate Finance rådgivningstjänster, börsnoteringstjänster, eget och främmande kapitals finansieringsarrangemang och finansieringens nätverksplattform.