Kundinformation

Aktuell information till placerare

Syftet med lagstiftningen om investeringstjänster är att förbättra investerarnas skydd. Investerare blir informerade om bland annat tjänsteleverantörer, erbjudna tjänster, finansiella instrument och risker förknippade till dessa. Utöver detta uppmanas investerare att beskriva sin ekonomiska situation, investeringsmål, investeringserfarenhet och -kunskap. Syftet med denna utredning är att erbjuda de mest lämpliga tjänsterna och produkterna för kunden.

 

Denna sida sammanställer relevant information som krävs på grund av lagstiftningen.

 

Tietoa UB-konsernin yhtiöistä ja niiden tarjoamista palveluista »

Asiakkaan verotusmaata koskevien tietojen kerääminen UB:ssa »

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle »

Tiedot vakuutusedustajasta »

Tietoa alaikäisistä ja muista edunvalvonnan alaisista asiakkaista »

Tietoa asiakasluokittelusta ja luokittelukriteerit »

Tietoja asiakasvarojen säilyttämisestä »

Toimeksiantojen toteuttamista koskevat periaatteet »

Kaupankäyntipaikat ja käytetyt välittäjät UB Securities Oy »

Käytetyt välittäjät UB Omaisuudenhoito Oy »

Kunduppgifter för kapitalförvaltningstjänster »

Allmänna villkor för kundförhållanden »

Kunduppgifter för värdepapperförmedling »

Kunduppgifter för förvaring »

Verkkosivujen käyttöehdot »

Palveluhinnasto »

UB Securities Oy – Viisi käytetyintä kauppapaikkaa ja välittäjää 2019 »

UB Securities Oy – Viisi käytetyintä kauppapaikkaa ja välittäjää 2018 »

UB Omaisuudenhoito Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2019 »

UB Omaisuudenhoito Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2018 »

UB Pankkiiriliike Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2019 »

UB Pankkiiriliike Oy – Viisi käytetyintä välittäjää 2018 »

UB Securities Oy, UB Omaisuudenhoito Oy ja UB Pankkiiriliike Oy – Toimeksiantojen toteutuksen laatua koskeva kooste vuodelta 2019 »

UB Securities Oy:n ja UB Omaisuudenhoito Oy:n toimeksiantojen toteutuksen laatua koskeva kooste vuodelta 2018 »

UB Omaisuudenhoito Oy:n ja UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen omistajaohjauksen periaatteet »

Tietoa palveluntarjoajasta – UB Pankkiiriliike Oy

Asiakkaiden luokittelu – UB Pankkiiriliike Oy

Lomake asiakkaan luokittelun muuttamiseksi – UB Pankkiiriliike Oy

Best execution raportti 2017 – UB Pankkiiriliike Oy

 

Avaintietoasiakirjat

 

Fennia varainhoitovakuutus KID »

Fennia varainhoitokapitalisaatio KID »

Omaisuusluokka Maailma osakkeet KID »

 

UB-koncernen andvänder anknutna ombud. De anknutna ombuden är registrerade i Finansinspektionens offentliga register över anknutna ombud. Registret hittas under adressen:

https://www.finanssivalvonta.fi/rekisterit/sidonnaisasiamiehet