Aktuellt

Teckningstiden för Företagslånekorg Europa I/2021 har avslutats

 

Teckningstiden för Företagslånekorg Europa I/2021 avslutades 21.12.2021. Den årliga avkastningen fastställdes vid 7,0 %. Avkastningen betalas halvårligen. Vi tackar alla som tecknat Företagslånekorgen.