Aktuellt

Teckningstiden för Företagslånekorg Amerika IV/2022 har avslutats

 

Teckningstiden för Företagslånekorg Amerika IV/2022 avslutades 26.10.2022. Den årliga avkastningen fastställdes vid 7,67 %. Avkastningen betalas halvårligen. Vi tackar alla som tecknat Företagslånekorgen.