Aktuellt

Teckningstiden för Företagslånekorg Amerika II/2023 har avslutats

 

Teckningstiden för Företagslånekorg Amerika II/2023 avslutades 3.3.2023. Den årliga avkastningen fastställdes vid 9,0 %. Avkastningen betalas halvårligen. Vi tackar alla som tecknat Företagslånekorgen.