Aktuellt

Teckningstiden för Företagslånekorg Amerika I/2022 har avslutats

 

Teckningstiden för Företagslånekorg Amerika I/2022 avslutades 20.5.2022. Den årliga avkastningen fastställdes vid 9,94 %. Avkastningen betalas halvårligen. Vi tackar alla som tecknat Företagslånekorgen.