Aktuellt

Specialplaceringsfond UB Skog stängs temporärt för nya teckningar

 

Specialplaceringsfond UB Skog som placerar i finska skogsfastigheter har under sin verksamhetsperiod uppnått stor popularitet bland placerare. UB Skog har i juni vuxit till över 230 miljoner euro. Som en följd av den stora teckningsvolymen har kassan i fonden vuxit klart över målnivån då investeringsobjekt som uppfyller fondens investeringspolicy inte kunnat köpas i tillräckligt snabb takt i förhållande till inkommande kapitalflöden. Av denna orsak har man beslutat att begränsa mottagandet av teckningar i UB Skog -fonden. Genom denna åtgärd avser man att säkerställa att fondens medel även fortsättningsvis kan placeras vettigt och i enlighet med fondens avkastningskrav samtidigt som en tillräcklig investeringsgrad tryggas.

 

För att trygga UB Skog -fondens avkastningskrav och andelsägarnas intresse har styrelsen för UB Fondbolag Ab beslutat att begränsa kapitalinflödet som kommer via nyteckningar genom att stänga teckningsfönstret den 15.9.2020. Nya teckningar bekräftas till fondens värde den 15.12.2020. Det temporära avbrottet i möjligheten att teckna fonden påverkar inte inlösen av fondandelar. Inlösen av fondandelar utförs i enlighet med fondstadgarna enligt normal tidtabell.

 

För mer information kontakta UB Fondbolag per e-post:rahasto@unitedbankers.fi eller vår kundtjänst per telefon 09 2538 0320 eller per e-post:placera@unitedbankers.fi.