Aktuellt

Specialplaceringsfond UB Skog stängs temporärt för nya teckningar

 

Specialplaceringsfond UB Skog som placerar i finska skogsfastigheter är fortsättningsvis populär bland placerare. UB Skog har i september vuxit till över 233 miljoner euro. Som en följd av den stora teckningsvolymen i december är kassan i fonden fortsättningsvis klart över målnivån. Av denna orsak har man beslutat att temporärt begränsa mottagandet av teckningar i UB Skog -fonden. Genom denna åtgärd avser man att säkerställa att fondens medel kan placeras i enlighet med fondens avkastningskrav samtidigt som en tillräcklig investeringsgrad tryggas.

 

För att trygga UB Skog -fondens avkastningskrav och andelsägarnas intresse har styrelsen för UB Fondbolag Ab beslutat att begränsa kapitalinflödet som kommer via nyteckningar genom att stänga teckningsfönstret den 15.3.2021. UB Fondbolag Ab:s styrelse bedömer och publicerar efter den 15.3.2021 information om möjligheterna att ta emot teckningar vid teckningsfönstret 15.6.2021. Det temporära avbrottet i möjligheten att teckna fonden påverkar inte inlösen av fondandelar. Inlösen av fondandelar utförs i enlighet med fondstadgarna enligt normal tidtabell.

 

För mer information kontakta UB Fondbolag per e-post: rahasto@unitedbankers.fi eller vår kundtjänst per telefon 09 2538 0320 eller per e-post: placera@unitedbankers.fi.