UB EM Frontier Real Assets

UB EM Frontier Real Assets

Sijoitusrahasto Reaaliomaisuusrahasto Kehittyvät markkinat

Rahasto sijoittaa listattujen kiinteistö- ja infrastruktuuriyhtiöiden osakkeisiin kehittyvillä markkinoilla.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.

 

Sijoituskohteena Frontier- eli reunamarkkinat

Rahaston tavoitteena on hajauttaa sijoitukset siten, että rahaston pääpaino pitkällä aikavälillä on kehittyvien ja reunamarkkinoiden listatuissa kiinteistö- ja infrastruktuuriyhtiöissä. Frontier- eli reunamarkkinat ovat erilaisissa kehitysvaiheissa olevia talouksia, joita ei vielä luokitella kehittyneiden maiden joukkoon esimerkiksi pääomamarkkinoiden kehitysvaiheesta tai sääntelyyn liittyvästä kriteeristä johtuen.

 

Ei virallista vertailuindeksiä

Rahaston varoja ei sijoiteta indeksinomaisesti, sillä rahastolla ei ole käytössään virallista vertailuindeksiä. Eri markkina-alueiden ja maiden osuutta voidaan siten aktiivisesti nostaa tai laskea. Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisella tavalla.

 

Kenelle rahasto sopii

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa kehittyvien talouksien kiinteistö- ja infrastruktuurimarkkinoille. Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta alle viiden vuoden kuluessa.

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 6, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy korkea riski. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.