Osakeobligaatio Suomi II/2023

Osakeobligaatio Suomi II/2023 tarjoaa pääsyn osakemarkkinoille pääomaturvatusti.

 

Osakeobligaatio Suomi II/2023 on viiden ja puolen vuoden mittainen sijoitus osakesidonnaiseen joukkovelkakirjalainaan.

 

Sijoituksessa on pääomaturva, eli sijoittajalle palautetaan eräpäivänä vähintään 100 % sijoituksen nimellispääomasta riippumatta kohde-etuuden arvonmuutoksesta sijoitusaikana. Näin ollen sijoittajan tappioksi voi koitua maksettu merkintäpalkkio.*

 

Kohde-etuutena toimivassa osakekorissa on tasapainoin Fortum Oyj:n, Huhtamäki Oyj:n, Kesko Oyj:n, Orion Oyj:n, Sampo Oyj:n, Telia AB:n, TietoEVRY Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n osakkeet.

 

Sijoittajan mahdollinen tuotto muodostuu osakekorin sijoitusajan positiivisesta arvonmuutoksesta aina 40 % saakka kerrottuna tuottokertoimella 130 %**. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoituksen maksimituotto alustavalla tuottokertoimella laskettuna on 52 %. Sijoittaja ei hyödy osakekorin yli 40 % arvonmuutoksesta. Jos osakekorin arvonmuutos on negatiivinen, on tuotto nolla.

 

Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Liikkeeseenlaskijana toimii Nordea Bank Abp.

 

Merkintäaika: 11.5–2.6.2023

Minimimerkintä: 5 000 euroa

Sijoituksen eräpäivä: 18.12.2028

Sijoituksen kohdemarkkina

 

Osakeobligaatio Suomi II/2023 sopii perehtyneelle tai osaavalle sijoittajalle, jolla on useamman vuoden kokemus sijoitusmarkkinoilta ja myös monimutkaisista rahoitusvälineistä. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla yli 5 vuotta.

 

* Sijoitukseen liittyy normaali liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan sitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoitukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta.
** Alustava tuottokerroin. Mikäli liikkeeseenlaskija ei voi vahvistaa tuottokertoimeksi vähintään 120 %, peruuttaa liikkeeseenlaskija lainan liikkeeseenlaskun. Lopullinen tuottokerroin vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä.

 

Tutustu tarkemmin Osakeobligaatio Suomi II/2023:n markkinointiesitteeseen, avaintietoasiakirjaan sekä alustaviin lainaehtoihin. Voit myös tilata ne asiakaspalvelustamme sähköpostitse osoitteesta sijoita@unitedbankers.fi tai puhelimitse numerosta 09 2538 0320.

 

Merkitse »