Metsäosakekori I/2021

Metsäosakekori I/2021 on noin viiden vuoden mittainen strukturoitu joukkovelkakirjalaina, jossa sijoittajan saama kokonaistuotto rakentuu kahdesta eri osasta. Tuotto-osan arvo saadaan kertomalla osakekorin lainaehtojen mukaisesti laskettu arvonmuutos alustavalla 160 %:n* tuottokertoimella. Metsäosakekorissa kohde-etuutena on kolmen suomalaisen metsäteollisuusyrityksen, UPM-Kymmenen, Stora Enson ja Metsä Boardin, osakkeesta tasapainoin koostuva osakekori. Mikäli osakekorin lainaehtojen mukaan laskettu arvonmuutos on nolla tai negatiivinen, ei tuottoa makseta.

 

Pääoman palautuksena saatavan osan suuruus riippuu puolestaan luottovastuutapahtumien määrästä Markit iTraxx Europe Crossover -indeksin sarjassa 35. Indeksiin kuuluvat yhtiöt ovat luottoluokitukseltaan High Yield -tasoa, mikä tarkoittaa, että niihin liittyy keskimääräistä korkeampi riski. Ensimmäiset 9 luottovastuutapahtumaa eivät laske pääoman palautusosan arvoa. Mikäli luottovastuutapahtumia toteutuu yli 9, pienentää kukin seuraava luottovastuutapahtuma pääoman palautusosan arvoa noin 11,1 prosenttiyksiköllä. Mikäli luottovastuutapahtumia tapahtuu 18:ssa tai useammassa yhtiössä, on pääoman palautusosan arvo nolla.

 

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.** Liikkeeseenlaskijana toimii Danske Bank A/S ja myyjänä UB Omaisuudenhoito Oy.

 

Sijoituksen kohdemarkkina:

 

Metsäosakekori I/2021 sopii osaavalle sijoittajalle, jolla on useamman vuoden kokemus sijoitusmarkkinoilta ja myös monimutkaisista rahoitusvälineistä. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.

 

*Tuottokerroin on alustava. Liikkeeseenlaskija peruuttaa liikkeeseenlaskun, mikäli Metsäosakekorin tuottokerrointa ei voida vahvistaa vähintään 150 %:iin. Lopullinen tuottokerroin vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä.
**Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan sitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoitukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Lainaehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä.

 

Lataa markkinointiesite, avaintietoasiakirja sekä alustavat lainaehdot sivun Liitteet-osiosta. Voit myös tilata materiaalit asiakaspalvelustamme sähköpostitse osoitteesta sijoita@unitedbankers.fi tai puhelimitse numerosta 09 2538 0320.

 

Liitteet