Kuponkilaina Pohjoismaat Bonus II/2021

Kuponkilaina sopii sijoittajalle, joka uskoo viiden pohjoismaisen pörssiyhtiön (Nordea, Nokian Renkaat, Sampo, UPM-Kymmene ja Telia) osakekurssien kehittyvän vakaasti laina-aikana.

 

Kuponkilaina Pohjoismaat Bonus II/2021 on vähintään yhden ja enintään viiden vuoden mittainen sijoitus osakesidonnaiseen joukkovelkakirjalainaan. Sijoituksen tuotto määräytyy kohdeyhtiöiden osakekurssien keskimääräisen kehityksen perusteella. Kunkin kohdeyhtiön paino osakekorissa on 1/5, mikä pienentää yksittäisen yhtiön kurssikehitykseen liittyvää riskiä.

 

Jos kohde-etuutena olevan osakekorin arvo on jonakin puolivuosittaisena arvostuspäivänä lähtötasollaan tai sen yli, sijoitus erääntyy ennenaikaisesti ja sijoittajalle maksetaan puolivuosittainen 4,0 %:n* kuponkituotto sekä palautetaan sijoituksen nimellispääoma. Sijoituksen suojataso on 75 %. Mikäli sijoitusta ei ole lunastettu ennenaikaisesti, riippuu sijoittajalle eräpäivänä palautettavan pääoman määrä sekä mahdollinen bonus-tuotto kohde-etuuden kehityksestä laina-ajan päättyessä. Sijoittajalle maksetaan eräpäivänä takaisin sijoituksen koko nimellispääoma ja puolet laina-aikana kertyneestä kuponkituotosta edellyttäen, että kohde-etuuden arvo on laskenut enintään 25 % lähtöarvostaan. Mikäli kohde-etuus on laina-ajan lopussa laskenut enemmän kuin 25 %, palautetaan sijoittajalle sijoituksen nimellisarvo vähennettynä kohde-etuutena olevan osakekorin (negatiivisella) arvonmuutoksella eikä kuponkituottoa makseta.

 

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.** Liikkeeseenlaskijana toimii Danske Bank A/S ja myyjänä UB Omaisuudenhoito Oy.

 

Merkintäaika: 20.4–11.5.2021

Minimimerkintä: 5,000 euroa

Sijoituksen eräpäivä: 26.5.2026

Sijoituksen kohdemarkkina:

 

Kuponkilaina Pohjoismaat Bonus II/2021 sopii osaavalle sijoittajalle, jolla on useamman vuoden kokemus sijoitusmarkkinoilta ja myös monimutkaisista rahoitusvälineistä. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.

 

*Alustava puolivuosittainen kuponkituotto. Liikkeeseenlaskun ehtona on, että puolivuosittainen kuponki voidaan vahvistaa liikkeeseenlaskupäivänä vähintään tasolle 3,5 %. Vuosituotossa ei ole huomioitu merkintäpalkkiota tai muita kuluja.
**Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan sitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoitukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta.

 

Lainaehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä.Lataa markkinointiesite, avaintietoasiakirja sekä alustavat lainaehdot sivun Liitteet-osiosta. Voit myös tilata materiaalit asiakaspalvelustamme sähköpostitse osoitteesta sijoita@unitedbankers.fi tai puhelimitse numerosta 09 2538 0320.