Töissä UB:lla

United Bankersin menestys perustuu ammattitaitoisen henkilöstön luomaan ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen. Henkilöstön toimintaa ohjaavat keskeiset arvot ovat asiakaslähtöisyys, ketteryys ja joukkuehenkisyys. United Bankersin henkilöstö muodostaa joukkueen, jossa jokaisella on tärkeä rooli ja jokaisen osaaminen ja työpanos vaikuttavat yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.

 

Meillä työskentelee lähes 200 asiantuntijaa erilaisissa tehtävissä. Voimme tarjota haastavia tehtäviä eri alojen osaajille kuten salkunhoitajille, varainhoitajille, analyytikoille, taloushallinnon osaajille ja IT-asiantuntijoille.

 

Asiantunteva ja ketterä

 

United Bankersin joukkue muodostuu ammattitaitoisista osaajista. Valtaosa United Bankersin työntekijöistä on suorittanut korkeakoulututkinnon. United Bankersin arvojen keskiössä on ensiluokkainen asiakaskokemus ja tavoitteena on, että asiakkaat saavat aina parhaan mahdollisen palvelun. Siksi yhtiössä kiinnitetään erityistä huomiota henkilökunnan osaamiseen ja kehittymiseen. Yhtiön arvoista ketteryys näkyy arjessa positiivisena draivina ja siinä, että henkilöstöllä on halu jatkuvasti kehittää yhtiön tuotteita ja palveluita sekä niitä tukevia järjestelmiä ja toimintoja.

 

Keinoja osaamisen kehittämiseen ovat työssä oppiminen, osaamisen jakaminen työyhteisössä sekä erilaiset valmennukset, kurssit ja työpajat. Asiantuntijaorganisaatiossa osaamisen kehittäminen perustuu tavoitteelliselle työlle ja yksilöllisille kehittymissuunnitelmille. United Bankersilla kaikki työntekijät ovat kehityskeskustelujen ja henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien piirissä. Työn tavoitteita ja henkilökohtaisia kehittymissuunnitelmia käydään säännöllisesti läpi yhdessä esimiehen kanssa, ja samalla määritellään tavoitteisiin sopivimmat osaamisen kehittämisen menetelmät. Koko organisaatiota koskevia strategisia tavoitteita käydään läpi koko henkilöstön kanssa ainakin kolme kertaa vuodessa: strategia-aamussa, kick-offissa ja tilinpäätöksen julkistuksessa henkilöstölle.

 

 

Monimuotoinen ja tasa-arvoinen

 

Paras joukkue muodostuu erilaisista ihmisistä ja osaamisesta. Tasa-arvoisuus, yhdenvertainen kohtelu ja syrjinnän estäminen ovat keskeisiä arvoja, joita United Bankers haluaa edistää työnantajana. Naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista eri tehtäviin tuetaan ja henkilöstölle tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen kaikilla tasoilla. United Bankersilla on käytössä ohjeita ja toimintamalleja, joilla ohjataan yhdenvertaisuutta ja henkilöstön tasa-arvoista kohtelua.

 

Meillä huomioidaan sekä nuoret että kokeneemmat osaajat. United Bankersin työntekijöiden keski-ikä on 43 vuotta. Ikäjohtaminen huomioidaan työssäjaksamisessa ja työviihtyvyydessä. Ikäjohtaminen tarkoittaa eri-ikäisten hyvää johtamista, jossa otetaan huomioon eri-ikäisten erityistarpeet ja elämäntilanteet. United Bankersin työntekijöillä on mahdollisuus joustavaan työaikaan, ja heitä kannustetaan etätyön tekemiseen. Työntekijöillä on oikeus pitää vapaata sairaan lapsen hoitamiseksi. Yhtiö tukee myös perheellisiä työntekijöitä tarjoamalla mahdollisuuden sairaan lapsen hoitopalveluun.