Sijoittajat

United Bankers Oyj on läpi historiansa jakanut hyvää osinkoa. Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa vähintään 50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta tai osakekohtaisesta kassavirrasta. Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti vuosittaista osinkoa. Osinkojen maksaminen ja niiden määrä ja maksuaika riippuvat yhtiön tulevasta tuloskehityksestä, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, investoinneista, maksukyvystä, suhdannevaihtelusta ja muista tekijöistä.

 

Osinko/osake

 

Yhtiökokouksen päätös maksettavasta osingosta tilikaudelta.

2021 varsinainen osinko 0,70 euroa ja juhlaosinko 0,10 euroa