Sijoittajat

United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

 

• ISIN-tunnus FI4000081427
• Kaupankäyntitunnus UNIAV
• LEI-tunnus 743700J2WO3J6XGFPG77

 

Yhtiön osakepääoma on 5 437 977,81 euroa. Yhtiöllä on 10 441 909 täysin maksettua sekä Suomen lain mukaisesti liikkeeseen laskettua A-sarjan osaketta eikä yhtään B-sarjan osaketta. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa eikä yhtiöjärjestyksessä ole määräystä osakkeiden tai osakepääoman enimmäis- tai vähimmäismäärästä. Yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen optio-oikeuksia taikka muita arvopapereita, jotka olisivat vaihdettavissa tai muunnettavissa yhtiön osakkeiksi. Yhtiöllä oli 26.2.2021 hallussaan 44 519 omaa osaketta.

 

United Bankers Oyj:llä on yhtiöjärjestyksen mukaan kaksi osakesarjaa, A- ja B-sarja. Kukin yhtiön A-sarjan osake oikeuttaa kymmeneen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa ja kukin yhtiön B-sarjan osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa. Kaikkien yhtiön osakkeiden oikeudet ovat yhtäläiset jaettaessa yhtiön varoja.

 

United Bankers Oyj:n osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään 31.3.2014. Osakkeita säilytetään arvo-osuusjärjestelmässä nimettyjen tilinhaltijoiden lukuun, jollaisia ovat myös hallintarekisteröinnin hoitajat. Arvo-osuusjärjestelmää ylläpitää Euroclear Finland.

 

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavia, eikä United Bankers Oyj:n yhtiöjärjestykseen sisälly niiden luovutettavuutta rajoittavia ehtoja. United Bankers Oyj:n osakasrekisteriä ylläpidetään ja omistajaluettelo on nähtävissä Euroclear Finland Oy:ssä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs, Helsinki.