Sijoittajat

United Bankers tähtää liiketoiminnan ja tuloksen ja tätä kautta yrityksen arvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä. Alla olevassa taulukossa esitetään yhtiön avainlukuja. Yhtiön osakkeet on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Unites Bankers Oyj
avainluvut
2021
2020
2019
2018 2017*
Liikevaihto, milj. e 43,8 34,4 32,5 29,7 25,0
Operatiivinen käyttökate, milj. e 16,3 10,3 7,7 7,1  
Operatiivinen liikevoitto, milj. e 14,4 8,6 6,7 4,0  
Liikevoitto, milj. e 14,3 8,4 5,9 5,4 3,6
Oman pääoman tuotto-% (ROE) 26,9 17,1 13,1 16,9 15,5
Koko pääoman tuotto-% (ROA) 16,4 10,8 7,7 8,8 10,6
Omavaraisuusaste % 56,7 66,9 59,5 58,3 69,8
Henkilöstö (vuoden lopussa)** 137 129 135 130 98
Osinko vuodelta, e 0,80 0,51 0,43 0,41 0,40
* Vuoden 2017 luvut on laskettu suomalaisen tilinpäätösnormiston (FAS) mukaisesti.
** Henkilöstömäärä on ilmoitettu kokopäivätoimisiksi muutettuna (FTE, full time equivalents).

 

Taloudelliset tavoitteet

 

United Bankers tähtää kannattavaan kasvuun molemmilla liiketoiminta-alueillaan. Tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen sekä orgaanisen kasvun että mahdollisten yritysostojen kautta. Kasvua haetaan myös liiketoiminnan laajentamisella muihin Pohjoismaihin. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on positiivinen tuloskehitys ja sitä kautta omistaja-arvon kasvattaminen.