Sijoittajat

 

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 22.3.2023 kello 17:00

 

United Bankers Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan Helsingin pörssistä

United Bankers Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2023 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. United Bankers hankkii omia osakkeita yhteensä enintään 10 000 kappaletta, mikä vastaa enintään noin 0,09 prosenttia yhtiön koko osakekannasta. Hankintojen yhteisarvo voi olla enintään 175 000 euroa.

Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 27.3.2023 ja päättyy viimeistään 22.3.2024 tai viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen vuoden 2024 varsinaista yhtiökokousta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 22.3.2023 hallituksen päättämään enintään 150 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Yhtiöllä on 10 773 043 osaketta. Yhtiön hallussa on tällä hetkellä 8 716 omaa osaketta, joka vastaa noin 0,08 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista.

 

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

Sijoittajaviestintä: ir@unitedbankers.fi


United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 148 työntekijää (FTE) sekä 32 asiamiestä (31.12.2022). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 48,6 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 16,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,4 miljardia euroa (31.12.2022). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.unitedbankers.fi