Sijoittajat

 

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 24.2.2023 kello 16:00

 

 

United Bankers Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2022 on julkistettu

United Bankers Oyj:n vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2022 on julkistettu suomen- ja englanninkielisinä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi sekä erillisinä pdf-tiedostoina, jotka ovat tämän tiedotteen liitteenä. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä vuoden 2022 tilinpäätöksen.

United Bankers julkistaa suomenkielisen vuosikertomuksensa European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja konsernitilinpäätöksen liitetiedot XBRL block -merkeillä, jotka tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd on varmentanut. ESEF-tilinpäätös on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä olevassa zip-tiedostossa.

 

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Katri Nieminen, talousjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: katri.nieminen@unitedbankers.fi
Puhelin: 050 564 4787, 09 25 380 349

Sijoittajaviestintä: ir@unitedbankers.fi

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 148 työntekijää (FTE) sekä 32 asiamiestä (31.12.2022). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 48,6 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 16,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,4 miljardia euroa (31.12.2022). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.unitedbankers.fi