Sijoittajat

 

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 17.2.2023 kello 9:30

 

 

United Bankers Oyj julkistaa uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja vastuullisuuden painopistealueet

United Bankers julkistaa uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Samalla yhtiö kertoo uuden vastuullisuusohjelmansa keskeisistä tavoitteista ja mittareista. United Bankersin visio on olla johtava pohjoismainen varainhoitaja vaihtoehtoisissa sijoituksissa ja asiakkaidensa luotetuin kumppani.

United Bankersin tavoitteena on vuoteen 2028 mennessä:

  • kasvattaa hallinnoitavien varojensa määrä yli 10 miljardiin euroon
  • nostaa operatiivinen liikevoittoprosenttinsa yli 40:een

Lisäksi yhtiön tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoa vähintään 70 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta tai osakekohtaisesta kassavirrasta yhtiön taloudellinen tilanne ja strategia huomioon ottaen.

Taloudellisten tavoitteiden lisäksi United Bankers julkistaa tietoja vastuullisuustavoitteistaan. United Bankersin vastuullisuuden painopistealueet ovat vuonna 2022 tehdyn olennaisuusanalyysin perusteella seuraavat:

  • Vastuulliset tuotteet sekä hyvät sidosryhmä- ja asiakassuhteet: United Bankers edistää siirtymää kohti kestävää taloutta ja kasvattaa asiakkaidensa varallisuutta vastuullisesti
  • Merkityksellinen ja inspiroiva työ: United Bankers tarjoaa merkityksellistä työtä ja innostavia mahdollisuuksia
  • Luotettava ja läpinäkyvä hallinto: United Bankers on toiminnassaan avoin ja vastuullinen

Vastuullisuustavoitteet tuovat vihreän siirtymän entistä enemmän United Bankersin toiminnan ytimeen. Vuoden 2023 aikana yhtiön tavoitteena on kasvattaa vihreiden tuotteiden osuutta täyden valtakirjan varainhoidossa ja nostaa vihreiden tuotteiden osuus yhtiön tuotteiden myynnistä vähintään 75 prosentin tasolle.  United Bankers laatii konsernille vuonna 2023 myös ilmastotiekartan sekä pitkän ja lyhyen aikavälin ilmastotavoitteet Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi tavoitteita on asetettu muun muassa vastuulliselle sijoittamiselle, asiakastyytyväisyyden kehittämiselle, yhdenvertaisuuden toteutumiselle sekä työntekijöiden viihtyvyydelle ja osaamisen kehittämiselle.  

United Bankers pyrkii liiketoimintansa kasvattamiseen muun muassa olemalla edelläkävijä ainutlaatuisten ja korkeatasoisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, kasvattamalla liiketoimintaansa niin orgaanisesti kuin yritysostoin sekä keskittymällä skaalautuvaan ja jatkuvaa kassavirtaa tuottavaan liiketoimintaan. Lisäksi United Bankersin kasvustrategian olennaisia osa-alueita ovat pitkäaikaiset asiakassuhteet ja asiakkaiden odotusten ylittäminen, sitoutuneen asiantuntijatiimin vahvistaminen, vastuullisuus toiminnan keskiössä ja menestyksen varmistajana sekä teknologian hyödyntäminen asiakaskokemuksen kehittämisessä sekä toiminnan tehokkuuden lisäämisessä.

 

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236
 

Sijoittajaviestintä: ir@unitedbankers.fi

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 148 työntekijää (FTE) sekä 32 asiamiestä (31.12.2022). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 48,6 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 16,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,4 miljardia euroa (31.12.2022). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.unitedbankers.fi