Sijoittajat

United Bankers Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE 31.1.2023 kello 13:30

 

United Bankersin uusi pääomarahasto UB Forest Industry Green Growth Fund I Ky aloittaa toimintansa kerättyään 100 miljoonan euron sijoitussitoumukset

United Bankersin kestävään ja resurssitehokkaaseen metsä- ja bioteollisuuteen sijoittava UB Forest Industry Green Growth Fund I Ky -rahasto (”UB FIGG” tai ”Rahasto”) on kerännyt 100 miljoonaa euroa sijoitussitoumuksia.

Uuden rahaston ankkurisijoittajia ovat valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy), eläkevakuutusyhtiöt Veritas ja Elo sekä Yleisradion eläkesäätiö ja Sandvik Eläkesäätiö.

UB FIGG -pääomarahasto investoi yrityksiin, jotka ovat keskittyneet muovien ja muiden fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvien materiaalien korvaamiseen, puun ja maatalouden raaka-ainesivuvirtojen  jalostusarvon nostamiseen ja tehokkaampaan käyttöön sekä näiden raaka-aineiden laajempaan käyttöön erilaisissa väli- ja loppukäyttökohteissa. Sijoitustensa kautta rahasto on mukana auttamassa metsä- ja bioteollisuutta luomaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. UB FIGG on sitoutunut vaikuttavuussijoittamisen kansainvälisiin standardeihin (Operating Principles for Impact Management) ja raportoi sijoitustoimintansa ympäristö- ja ilmastovaikutuksista.

Rahasto on jo kerännyt laajan joukon potentiaalisia sijoituskohteita, ja ensimmäiset sijoitukset on määrä tehdä vuoden 2023 alussa.

Metsäteollisuus elää yhtä historiansa suurimmista murroksista kehittäessään uusia raaka-ainesivuvirtoihin perustuvia tuotteita ja täydentäessään perinteisiä sellu-, paperi- ja puupohjaisia tuotteita. Rahaston sijoitustoiminta keskittyy Eurooppaan ja ennen kaikkea Pohjoismaihin, missä syntyy eniten alan innovaatioita. Suomi on metsäteollisuuden teknologisessa kehityksessä maailman johtava maa, joten on luonnollista, että valittua strategiaa toteuttava rahasto perustetaan juuri Suomessa.

Rahaston sijoitukset keskittyvät ensisijaisesti kasvuvaiheessa oleviin metsä- ja biotuoteteollisuuden yhtiöihin, mutta sijoituskohteina voivat olla myös tietyt teolliset projekti-investoinnit sekä buyout-kohteet.

UB FIGG on ammattimaisille sijoittajille suunnattu suljettu pääomarahasto, jonka toimikausi on 10 vuotta ja tavoitekoko 300 miljoonaa euroa. Rahaston tavoitteena on saavuttaa yli 15 prosentin vuotuinen tuotto (IRR). Rahaston vaihtoehtorahastonhoitajana toimii United Bankers -konserniin kuuluva tytäryhtiö UB Rahastoyhtiö Oy.

Viimeisen kahdeksan vuoden aikana United Bankers on kehittynyt vahvaksi osaajaksi metsäsektorilla ja on noussut yhdeksi Suomen suurimmista metsävarojen hoitajista. Tätä osaamista laajennetaan nyt edelleen metsäteollisuuteen UB FIGG -rahaston kautta.

”Olemme erittäin ylpeitä siitä, että pystymme rakentamaan ainutlaatuisen pääomarahaston ja palkkaamaan maailmanluokan tiimin toteuttamaan strategiaa, johon vahvasti uskomme. Haluamme kiittää kaikkia sijoittajia mielenkiinnosta rahastomme strategiaa kohtaan, ja olemme innoissamme voidessamme auttaa kehittämään metsä- ja bioteollisuuteen pohjautuvia liiketoimintamahdollisuuksia alueellamme”, kertoo UB FIGG -rahaston Managing Partner, Matti Lehtipuu.

UB FIGG -rahaston salkunhoidosta ja sijoitustoiminnasta vastaavat Matti Lehtipuu, Sakari Saarela, David Walker ja Rainer Häggblom. Salkunhoidon tukena toimii omistautunut Advisory Board, jolla on laaja tietämys ja asiantuntemus metsä- ja biokemianteollisuudesta. Sijoitustiimin ja Advisory Boardin henkilöiden esittelyt ovat tämän tiedotteen liitteenä.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että olemme saaneet aloitettua United Bankersin ensimmäisen varsinaisen pääomarahaston toiminnan. Rahasto täydentää erinomaisella tavalla United Bankersin vahvaa osaamista metsäsijoittamisessa, ja sen tavoitteena on laajentaa tuote- ja palvelutarjontaamme vaihtoehtoisissa sijoituksissa. Tämä rahasto on ensimmäinen keihäänkärkituotteemme pääomarahastoissa ja se on jo saavuttanut suurta kiinnostusta kansainvälisten sijoittajien keskuudessa”, sanoo United Bankersin instituutiovarainhoidon johtaja Timo Ronkainen.

UB FIGG täydentää hyvin United Bankersin reaaliomaisuussijoituksiin keskittyvää rahastovalikoimaa, johon kuuluvat kiinteistöihin ja metsäomaisuuteen sekä kiinteistö- ja infrayhtiöiden osakkeisiin sijoittavat rahastot. Konsernin hallinnoitavat varat olivat kesäkuun 2022 lopussa noin 4,6 miljardia euroa ja niistä 40 prosenttia oli sijoitettuna reaaliomaisuuskohteisiin.

 

Lisätietoja:

Matti Lehtipuu, Managing Partner, UB Forest Industry Green Growth Fund

Sähköposti: matti.lehtipuu@unitedbankers.fi

Puhelin: 040 525 5103

 

Timo Ronkainen, johtaja, instituutiovarainhoito, UB Omaisuudenhoito Oy

Sähköposti: timo.ronkainen@unitedbankers.fi

Puhelin: 050 66 891

 

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 149 työntekijää (FTE) sekä 31 asiamiestä (30.6.2022). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 43,8 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 14,4 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,6 miljardia euroa (30.6.2022). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.unitedbankers.fi