Sijoittajat

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 31.1.2023 kello 9:30

 

 

United Bankers Oyj:n osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

United Bankers Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä (31.12.2022) ovat tehneet hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevan ehdotuksen United Bankers Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 22.3.2023.

 

Hallituksen jäsenmäärä ja jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) ja että hallituksen kokoonpano pysyy muuttumattomana siten, että hallituksen kaikki nykyiset jäsenet Johan Linder, Rasmus Finnilä, Rainer Häggblom, Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson ja Eero Suomela valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

 

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkioiden suuruus pysyy muuttumattomana siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 35 000 euroa ja että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele United Bankers -konsernin palveluksessa, maksetaan vuosipalkkiota 25 000 euroa. Palkkioiden ehdotetaan kattavan koko toimikauden ja valiokuntatyön. Matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Ehdotuksen mukaan United Bankers -konsernin palveluksessa työskenteleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset 22.3.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle julkistetaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

 

Lisätietoja antavat:

Johan Linder, hallituksen puheenjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: johan.linder@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 603 830, 09 25 380 221

 

Nina Rosenlew, lakiasiainjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: nina.rosenlew@unitedbankers.fi
Puhelin: 040 522 6519, 09 25 380 261

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 149 työntekijää (FTE) sekä 31 asiamiestä (30.6.2022). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 43,8 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 14,4 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,6 miljardia euroa (30.6.2022). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.unitedbankers.fi