Sijoittajat

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 24.1.2023 kello 19:00

 

United Bankers Oyj:n lisäosakeannit henkilöstölle ja sidonnaisasiamiehille

 

United Bankers Oyj järjesti syksyllä 2019 suunnatut osakeannit yhtiön ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle ja johdolle sekä yhtiön hallituksen jäsenille (”Henkilöstöanti”) ja yhtiön tytäryhtiöiden sidonnaisasiamiehille (”Sidonnaisasiamiesanti”). Yhtiön hallitus on lisäksi päättänyt perustaa Henkilöstö- ja Sidonnaisasiamiesanteihin liittyvän henkilöstön lisäosakejärjestelmän (”Henkilöstön lisäosakejärjestelmä”) ja sidonnaisasiamiesten lisäosakejärjestelmän (”Sidonnaisasiamiesten lisäosakejärjestelmä” ja yhdessä Henkilöstön lisäosakejärjestelmän kanssa ”Lisäosakejärjestelmät”).

United Bankers Oyj:n hallitus on tänään päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla laskea liikkeeseen yhteensä 124 286 yhtiön osaketta, joista 79 088 uusia ja 45 198 yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, Lisäosakejärjestelmien mukaisten palkkioiden maksamiseksi (”Lisäosakeannit”). Lisäosakeanneissa annetaan Lisäosakejärjestelmien ehdot täyttäville palkkioksi yhtiön osakkeita maksuttomissa suunnatuissa osakeanneissa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Lisäosakeanneissa annettavista osakkeista 58 803 osaketta annetaan Henkilöstön lisäosakejärjestelmän ehdot täyttäville ja 65 483 osaketta Sidonnaisasiamiesten lisäosakejärjestelmän ehdot täyttäville. Henkilöstön lisäosakejärjestelmän mukaisista palkkioista noin 50 prosenttia maksetaan rahana palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.

Osakkeet lasketaan liikkeeseen vastikkeetta, eikä Lisäosakeanneilla siten ole vaikutusta yhtiön osakepääomaan. Lisäosakeanneissa annettavat uudet osakkeet vastaavat noin 0,7 prosenttia United Bankers Oyj:n osake- ja äänimäärästä Lisäosakeantien jälkeen.

Uudet osakkeet tuottavat omistajalleen osakkeenomistajan oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 26.1.2023. United Bankers tulee lisäksi jättämään hakemuksen uusien osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Kaupankäynnin uusilla osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 27.1.2023.

Lisäosakeantien seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 79 088 osakkeella yhteensä 10 773 043 osakkeeseen. Yhtiön hallussa on Lisäosakeantien jälkeen yhteensä 22 008 omaa osaketta.

 

 

Lisätietoja:

 

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

Nina Rosenlew, lakiasiainjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: nina.rosenlew@unitedbankers.fi

Puhelin: 040 522 6519, 09 25 380 261

 

Viestintä ja sijoittajasuhteet: ir@unitedbankers.fi

 

 

United Bankers lyhyesti:

 

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 149 työntekijää (FTE) sekä 31 asiamiestä (30.6.2022). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 43,8 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 14,4 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,6 miljardia euroa (30.6.2022). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.unitedbankers.fi