Sijoittajat

 

United Bankers Oyj

Pörssitiedote 16.5.2022 kello 14:15 

 

United Bankers päivittää tiedonantopolitiikkaansa

 

United Bankers Oyj:n hallitus on tänään 16.5.2022 päättänyt muuttaa yhtiön tiedonantopolitiikkaa siten, että jatkossa kaikki United Bankersin julkistama pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluva materiaali julkistetaan suomen kielen lisäksi englanninkielisinä käännöksinä. Aiemmin United Bankers on julkistanut tiedotteensa vain suomen kielellä, joka edelleen on yhtiön virallinen raportointikieli. Lisäksi tiedonantopolitiikkaan on tehty teknisluonteisia päivityksiä.

Päivitetty tiedonantopolitiikka astuu voimaan välittömästi. United Bankersin päivitetty tiedonantopolitiikka on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.unitedbankers.fi.

 

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

Sijoittajasuhteet: ir@unitedbankers.fi

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 137 työntekijää (FTE) sekä 31 asiamiestä (31.12.2021). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 43,8 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 14,4 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,8 miljardia euroa (31.12.2021). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.unitedbankers.fi