Sijoittajat

 

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 23.3.2022 kello 16:00

 

United Bankers Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan Helsingin pörssistä

United Bankers Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2022 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. United Bankers hankkii omia osakkeita yhteensä enintään 25 000 kappaletta, mikä vastaa enintään noin 0,24 prosenttia yhtiön koko osakekannasta. Hankintojen yhteisarvo voi olla enintään 425 000 euroa.

Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 24.3.2022 ja päättyy viimeistään vuoden 2023 varsinaista yhtiökokousta edeltävänä päivänä, kuitenkin viimeistään 30.6.2023. Lisäksi omien osakkeiden hankintojen jatkaminen 30.6.2022 jälkeen edellyttää, että Finanssivalvonta on myöntänyt omien osakkeiden ostamiselle uuden luvan. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 23.3.2022 hallituksen päättämään enintään 150 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Yhtiöllä on 10 441 909 osaketta. Yhtiön hallussa on tällä hetkellä 50 708 omaa osaketta, joka vastaa noin 0,49 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista.

 

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236


United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 137 työntekijää (FTE) sekä 31 asiamiestä (31.12.2021). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 43,8 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 14,4 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,8 miljardia euroa (31.12.2021). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi