Sijoittajat

 

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 17.3.2022 kello 11:00

 

United Bankers Oyj:n omien osakkeiden luovutus johdon kannustinjärjestelmän perusteella

 

United Bankers Oyj luovuttaa yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti yhteensä 16 385 osaketta vastikkeetta yhtiön johdon osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille 17.3.2022. Osakkeista 12 492 kappaletta luovutetaan järjestelmään kuuluville avainhenkilöille ansaintajaksojen 2021 sekä 2019–2021 perusteella. 2 171 osaketta luovutetaan lykättyinä palkkioina ansaintajaksoilta 2018–2020 sekä 1 722 osaketta ansaintajaksolta 2017–2019. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2020 antamaan antivaltuutukseen.

 

Yhtiö tiedotti 26.1.2022 United Bankersin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Lisätietoja kannustinjärjestelmästä on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen.

 

Osakepalkkiot maksetaan luovuttamalla United Bankersin hallussa olevia yhtiön omia osakkeita, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä (10 441 909 osaketta) ei muutu. Yhtiön hallussa on omia osakkeita 49 208 kappaletta kannustinjärjestelmän perusteella 17.3.2022 suoritettujen luovutusten jälkeen.

 

Lisätietoja antaa:
 

Johan Linder, hallituksen puheenjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: johan.linder@unitedbankers.fi
Puhelin: +358 400 603 830

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 137 työntekijää (FTE) sekä 31 asiamiestä (31.12.2021). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 43,8 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 14,4 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,8 miljardia euroa (31.12.2021). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi