Sijoittajat

 

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 16.3.2022 kello 9:30

 

UB Omaisuudenhoito Oy:n viiden prosentin omistusosuuden hankinta UB Finnish Property Oy:ssä on vahvistunut

United Bankers Oyj tiedotti 30.12.2021 tytäryhtiönsä UB Omaisuudenhoito Oy:n sopineen, että se kasvattaa omistusosuuttaan tytäryhtiössään UB Finnish Property Oy:ssä yhteensä vähintään 5 prosenttiyksiköllä ja enintään 28,1 prosenttiyksiköllä. Järjestelyn ensimmäinen osa, 5 prosentin omistusosuuden hankinta, on toteutunut 16.3.2022 ja sen myötä UB Omaisuudenhoidon omistusosuus UB Finnish Propertyssa on kasvanut 56 prosenttiin. Kauppasumma on maksettu käteisenä.

Mikäli koko 28,1 prosentin omistusosuuden hankinta UB Finnish Propertyssa toteutuu, on kauppahinnaksi sovittu yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa. Jäljellä olevan osuuden kauppasumma maksetaan pääosin suunnatulla osakeannilla UB Omaisuudenhoidon osakkeina. Järjestelyn loppuosan toteutuessa myyjät ovat sitoutuneet myös toiseen osakevaihtoon, jossa United Bankers tarjoaa suunnatulla osakeannilla myyjien merkittäväksi United Bankersin uusia osakkeita, joiden merkitsemiseen myyjät ovat sitoutuneet käyttämään saamiaan UB Omaisuudenhoidon osakkeita. Myyjinä ovat UB Finnish Propertyn perustajaosakkaat tai heidän määräysvaltayhteisönsä, ja he edustavat Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt -rahaston myyntiä ja salkunhoitoa. Järjestelyn loppuosan toteutuminen on ehdollinen Verohallinnon lainvoimaiselle ennakkoratkaisulle.

 

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 137 työntekijää (FTE) sekä 31 asiamiestä (31.12.2021). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 43,8 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 14,4 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,8 miljardia euroa (31.12.2021). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi