Sijoittajat

 

 

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 27.1.2022 kello 10:00

 

United Bankers Oyj:n osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

United Bankers Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 41 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä (31.12.2021) ovat tehneet hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevan ehdotuksen United Bankers Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 23.3.2022.

 

Hallituksen jäsenmäärä ja jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7), ja että hallituksen nykyisistä jäsenistä valitaan uudelleen Johan Linder, Antti Asunmaa, Rainer Häggblom, Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson ja Eero Suomela sekä uudeksi jäseneksi Rasmus Finnilä. Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

 

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajat ehdottavat lisäksi, että hallituksen jäsenten palkkioita korotetaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 35 000 euroa (2021: 30 000 euroa), ja että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele United Bankers -konsernin palveluksessa, maksetaan vuosipalkkiota 25 000 euroa (2021: 20 000 euroa). Hallituksen jäsenten palkkioita on tarkistettu edellisen kerran kaudella 2017. Palkkioiden ehdotetaan kattavan koko toimikauden ja valiokuntatyön. Matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Ehdotuksen mukaan United Bankers -konsernin palveluksessa työskenteleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset 23.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle julkistetaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

 

Lisätietoja antavat:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Nina Rosenlew, lakiasiainjohtaja, United Bankers Oyj 

Sähköposti: nina.rosenlew@unitedbankers.fi

Puhelin: 040 522 6519, 09 2538 0261

 

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 137 työntekijää (FTE) sekä 34 asiamiestä (30.6.2021). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,2 miljardia euroa (30.6.2021). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi