Sijoittajat

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 23.9.2021 kello 16:30

United Bankers Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan Helsingin pörssistä

United Bankers Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2021 antaman valtuutuksen perusteella käynnistää yhtiön omien osakkeiden hankinnan. United Bankers hankkii omia osakkeita yhteensä enintään 40 000 kappaletta, mikä vastaa enintään 0,38 prosenttia yhtiön koko osakekannasta. Hankintojen yhteisarvo voi olla enintään 640 000 euroa.

Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 24.9.2021 ja päättyy viimeistään vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 19.3.2021 hallituksen päättämään enintään 100 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. United Bankersin hallituksen 19.3.2021 tekemän päätöksen perusteella omia osakkeita oli 30.6.2021 mennessä hankittu 14 079 kappaletta, joten valtuutuksesta on käyttämättä 85 921 osaketta.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Yhtiöllä on 10 441 909 osaketta. Yhtiön omistuksessa on tällä hetkellä 46 522 omaa osaketta, joka vastaa noin 0,45 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista.

 

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 137 työntekijää (FTE) sekä 34 asiamiestä (30.6.2021). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,2 miljardia euroa (30.6.2021). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi