Sijoittajat

United Bankers Oyj

SISÄPIIRITIETO 23.9.2021 kello 16:25

United Bankers Oyj nostaa vuoden 2021 tulosohjeistustaan

United Bankers Oyj nostaa arviotaan koko vuoden 2021 tuloskasvusta johtuen liiketoiminnan vahvasta kehityksestä kuluvalla vuosipuoliskolla. United Bankersin uusi ohjeistus vuodelle 2021 on: Yhtiö arvioi operatiivisen liikevoittonsa kasvavan selvästi. Aiemmassa ohjeistuksessaan yhtiö arvioi operatiivisen liikevoittonsa kasvavan.

Aiempaa suotuisamman tuloskasvunäkymän taustalla ovat ennen kaikkea odotukset jälkimmäiseltä vuosipuoliskolta kirjattavista tuottopalkkioista sekä hallinnoitavien varojen myönteisenä jatkunut kehitys. Merkittävän vaikutuksen tuottopalkkioihin aiheuttaa United Bankersin suurimman kiinteistörahaston UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -erikoissijoitusrahaston tänään julkistettu kiinteistökokonaisuuden myynti, jonka seurauksena United Bankersille kirjautuu noin miljoonan euron tuottopalkkio vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Kaupassa UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahasto myy norjalaiselle kiinteistöyhtiö RELOGille seitsemän kiinteistöä käsittävän kokonaisuuden, jonka kokonaisarvo on noin 96 miljoonaa euroa. Rahaston kiinteistökaupasta on saatavilla lisätietoa aiemmin tänään julkistetusta erillisestä pörssitiedotteesta.

United Bankers -konserni julkistaa tilinpäätöstiedotteensa tilikaudelta 2021 arviolta 18.2.2022, ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilla Sijoittajat-osiossa osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 137 työntekijää (FTE) sekä 34 asiamiestä (30.6.2021). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,2 miljardia euroa (30.6.2021). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi