Sijoittajat

United Bankers Oyj

SISÄPIIRITIETO 23.9.2021 kello 16:20

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahasto myy seitsemän kiinteistökohteen kokonaisuuden Norjaan lähes 100 miljoonalla eurolla

United Bankers Oyj:n Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt on tänään sopinut myyvänsä seitsemän kiinteistökohdetta käsittävän kokonaisuuden norjalaiselle kiinteistöyhtiö RELOGille, jonka pääomistaja on REITAN Eiendom. Suomessa REITAN-konserni tunnetaan muun muassa R-kioskiketjun omistajana. Logistiikkakiinteistöihin ja tuotannollisiin tiloihin painottuvan kiinteistöportfolion kokonaisarvo on 96 miljoonaa euroa. Kiinteistöistä kolme sijaitsee Ruotsissa, kaksi Norjassa, yksi Suomessa ja yksi Tanskassa. Myytävien kiinteistöjen sijoitusajalta toteutunut vuosituotto rahastolle (IRR) on noin 18 prosenttia.

Kiinteistökokonaisuuden myynnillä on merkittävä positiivinen vaikutus rahaston vuoden 2021 kolmannen kvartaalin arvonmuutokseen. Myynnistä kirjautuu rahastolle arviolta noin miljoonan euron tuottopalkkio, mikä vaikuttaa positiivisesti United Bankersin vuoden jälkimmäisen puoliskon tuloskehitykseen.

”Pohjoismaisten kiinteistömarkkinoiden aktiviteetti on kohonnut viime aikoina erittäin korkealle tasolle. Vilkkaassa markkinassa myös portfoliokauppoja on nähty runsaasti ja niistä on maksettu selvää preemiota. UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahaston kauppa kertoo osaltaan pohjoismaisen kiinteistömarkkinan kiinnostavuudesta. Olemme kehittäneet rahaston kiinteistöportfoliota useiden vuosien ajan ja haluamme jatkossakin luoda aktiivisesti arvoa osuudenomistajille. Tällä usean kiinteistön käsittävän kokonaisuuden myynnillä saavutimme merkittävää arvonnousua sijoittajille. Uskon, että kaupan myötä meille avautuu erinomaiset mahdollisuudet kehittää rahaston kiinteistöportfoliota edelleen, kun nyt vapautuvat pääomat saadaan sijoitettua tuottavampiin ja mahdollisesti myös suurempiin kohteisiin. Vahvoja odotuksia tukee se, että pohjoismaisilla kiinteistömarkkinoilla vuodesta näyttäisi tulevan ennätysvilkas. Myös rahaston osalta hankekanta näyttää erittäin hyvältä”, sanoo UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahaston salkunhoitaja Jaakko Onali.

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahastolle RELOG on tuttu yhteistyökumppani pitkältä ajalta. RELOGin toimitusjohtaja Christian Wist kuvaa kaupan merkitystä ostajan näkökulmasta: ”UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahaston kanssa sopimamme kauppa oli meille strategisesti erittäin tärkeä. Yhteensä seitsemästä kiinteistöstä muodostuvan kokonaisuuden hankinnassa meille oli tärkeää ennen kaikkea tavoittelemamme laaja pohjoismainen hajautus. Portfoliokauppa, jossa laadukkaisiin kiinteistöihin yhdistyy houkuttelevia kehitysmahdollisuuksia, tukee kiinteistösalkkumme nopeaa ja strategian mukaista kasvattamista.”

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahaston strategiana on sijoittaa vakaan tuoton kiinteistökohteisiin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Rahaston sijoituskohteisiin kuuluvat muun muassa logistiikka- ja tuotantokiinteistöt, toimistot, liikekiinteistöt ja tontit.

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt on osa United Bankersin reaaliomaisuussijoitustuotteiden perhettä, joihin kuuluvat kiinteistö- ja metsärahastot sekä kiinteistö- ja infrayhtiöiden osakkeisiin sijoittavat rahastot. Konsernin hallinnoitavat varat olivat kesäkuun 2021 lopussa noin 4,2 miljardia euroa ja niistä noin 36 prosenttia oli sijoitettuna reaaliomaisuuskohteisiin.

Lisätietoja antavat:

Jaakko Onali, salkunhoitaja, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt
Sähköposti: jaakko.onali@unitedbankers.fi
Puhelin: 0440 760 604

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 137 työntekijää (FTE) sekä 34 asiamiestä (30.6.2021). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,2 miljardia euroa (30.6.2021). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi