Sijoittajat

United Bankers Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE 7.9.2021 kello 10:00

United Bankers avaa sijoittajille tekoälyä hyödyntävän Eurooppa-osakerahaston

United Bankers lanseeraa täysin uudenlaisen Eurooppaan sijoittavan osakerahaston, jonka salkunhoidossa käytetään suomalaisessa sijoitustoiminnassa toistaiseksi vielä melko harvinaista tekoälyä (AI). Sijoitusrahasto UB Eurooppa AI:n osakevalinnat tehdään STOXX Europe 600 ESG-X -indeksiin kuuluvien yhtiöiden joukosta hyödyntämällä moderneja tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä.

Tekoälyn käyttö sijoitusprosessissa tuo merkittäviä hyötyjä rahaston salkunhoidon näkökulmasta. Koneoppimisalgoritmit poikkeavat salkunhoidossa perinteisesti käytetyistä tilastollisista malleista, ja ne johtavat usein aiempaa tehokkaampiin ratkaisuihin. Algoritmit oppivat mukauttamaan mallia ja sen parametreja saamansa uuden datan perusteella parantaen siten jatkuvasti mallin toimivuutta.

Merkittäviä hyötyjä syntyy myös tekoälyn ylivertaisesta kyvystä analysoida suuria datamääriä. Edut korostuvat etenkin nykymaailmassa, jossa datan määrä ja saatavuus ovat kasvaneet voimakkaasti. Tekoälymallit ja -algoritmit ovat objektiivisia ja tehokkaita käsittelemään laajoja aineistoja ja löytämään niistä riippuvuuksia ja yhteyksiä, joita perinteinen salkunhoito ei välttämättä kykene havaitsemaan. Tekoälyn käyttö ehkäisee myös inhimillisten tunteiden päätöksentekoon aiheuttamien vinoumien ja virheiden vaikutusta.

UB Eurooppa AI:n tavoitteena on tekoälyn avulla ylittää eurooppalaisen osakemarkkinan tuotto. Tämän lisäksi rahasto pyrkii muiden ominaisuuksiensa ohella edistämään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi rahasto sijoittaa vain kestävyyskriteerit huomioon ottavan osakeindeksin yhtiöihin. Tämä tarkoittaa, että indeksistä on suljettu pois tiettyjä toimialoja edustavat yhtiöt sekä yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja. Rahasto huomioi toiminnassaan kestävyysriskit myös karsimalla pois kaikki yhtiöt, jotka eivät täytä United Bankersin yleisiä tai UB Eurooppa AI -rahastolle erityisesti määritettyjä ESG-kriteerejä. Rahasto on luokiteltu kestävään rahoitukseen liittyvän SFDR-sääntelyn artiklan 8 mukaiseksi kestävyystekijöitä edistäväksi tuotteeksi eli niin sanotuksi vaaleanvihreäksi tuotteeksi.

Tekoälyohjelmisto etsii rahaston sijoituskohteena olevan osakeindeksin ja sijoituskriteerit täyttävien yhtiöiden joukosta 50–150 yhtiötä, joiden tuottopotentiaalin se arvioi olevan parempi kuin kohdeyhtiöiden tuotto-odotus keskimäärin. Lopullisista sijoituspäätöksistä vastaa UB Eurooppa AI -rahaston erittäin kokenut kolmen hengen salkunhoitotiimi, joka valvoo tekoälyn tuottamia ehdotuksia ja sijoitusrajoituksia sekä toteuttaa toimenpiteet mallin ehdottamaan optimoituun salkkuun perustuen. United Bankersin yhteistyökumppanina toimii rahoitusalan tekoälypohjaisiin ratkaisuihin keskittynyt Gradient Systems Ltd., jonka pääkonttori on Cambridgessä, Isossa-Britanniassa.

”Tekoälyyn liittyvät sovellukset ovat viime vuosina levinneet laajalle, sillä ne ovat osoittaneet toimivuutensa ja tarpeellisuutensa. Uskon, että tekoälyä hyödynnetään tulevaisuudessa entistä laajemmin myös sijoitustoiminnassa. Tekoälyllä on ihmiseen verrattuna ylivoimainen kapasiteetti analysoida valtava määrä dataa lyhyessä ajassa. Lisäksi se mahdollistaa täysin systemaattisen lähestymistavan, jossa inhimillisten tunteiden aiheuttamat virheet voidaan eliminoida”, kertoo UB Omaisuudenhoito Oy:n toimitusjohtaja Jani Lehti.

UB Eurooppa AI on United Bankersin ensimmäinen tekoälyä salkunhoidossaan hyödyntävä rahasto ja se täydentää ainutlaatuisen sijoitusprosessinsa ansioista erinomaisesti United Bankersin monipuolista rahastovalikoimaa. Rahaston hallinnoinnista vastaa UB Rahastoyhtiö Oy. Rahasto on suunnattu sekä yksityis- että instituutiosijoittajille ja se on avoinna merkinnöille päivittäin. Rahaston sijoitustoiminta käynnistyy 20.9.2021.

United Bankers tunnetaan erityisesti reaaliomaisuusrahastoistaan, joihin lukeutuvat suoriin kiinteistökohteisiin sijoittavat rahastot, kiinteistöosakerahastot, infrastruktuurirahastot ja metsärahastot. United Bankersin rahastovalikoimaan kuuluvat lisäksi osake-, korko- ja monistrategiarahastot. Konsernin hallinnoitavat varat olivat kesäkuun 2021 lopussa noin 4,2 miljardia euroa.

 

Lisätietoja antavat:

Jani Lehti, toimitusjohtaja, UB Omaisuudenhoito Oy
Sähköposti: jani.lehti@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 940 037, 09 25 380 322

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 137 työntekijää (FTE) sekä 34 asiamiestä (30.6.2021). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,2 miljardia euroa (30.6.2021). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.