Sijoittajat

United Bankers Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE 24.6.2021 kello 10:00

United Bankersin yhteistyörahaston Sparkmind Fundin varainkeruu saatu päätökseen menestyksekkäästi

Sparkmind.vc on ilmoittanut ensimmäisen koulutusteknologian yrityksiin sijoittavan Sparkmind Fund -pääomarahastonsa viimeisestä sulkemisesta rahaston kerättyä pääomia yhteensä 55,3 miljoonan euron edestä. United Bankers Oyj omistaa Sparkmind.vc:stä noin 5,8 prosenttia. Lisäksi United Bankersin tytäryhtiö UB Rahastoyhtiö Oy tarjoaa Sparkmind Fund -rahastolle raportointi- ja hallinnointipalveluja ja on avustanut rahaston varainkeruussa vuodesta 2018 lähtien.

Sparkmind Fund -pääomarahasto on suunnattu ammattimaisille sijoittajille, pääosin instituutioille ja perheyhtiöille, ja se on Pohjois-Euroopan ensimmäinen oppimisalan kasvuyhtiöihin sijoittava pääomarahasto. Sijoitusten pääpaino on eurooppalaisissa koulutusinnovaatioihin keskittyvissä yrityksissä aina varhaiskasvatuksesta elinikäiseen oppimiseen sekä yritysten oppimisratkaisuihin saakka. Rahasto on järjestänyt ensimmäisen sulkemisensa joulukuun 2019 jälkeen kaksi varainhankintakierrosta, vuosina 2020 ja 2021, ja se on tehnyt tähän mennessä sijoituksia kahdeksaan eri oppimisalan yhtiöön, joista viimeisimmät ovat ruotsalaiset Lexplore AB ja Dugga AB.

”Suomalainen ja pohjoismainen koulutus ja kasvatustieteellinen osaaminen ovat tunnettuja korkeasta tasostaan maailmanlaajuisesti. Sparkmind Fund -rahasto onkin saavuttanut laajaa kiinnostusta Suomen lisäksi myös kansainvälisten sijoittajien parissa. United Bankersin verkostot sekä vahva brändi muun muassa instituutiosijoittajien ja muiden ammattimaisten sijoittajien piirissä ovat osaltaan auttaneet rahastoa laajan ja monipuolisen sijoittajakunnan tavoittamisessa”, kertoo Sparkmind.vc:n toimitusjohtaja Marko Kyyrönen.

”Koronapandemia vauhditti teknologista kehitystä ja innovaatioita myös koulutussektorilla, kun oppimisratkaisujen kehittämiselle syntyi kasvavaa kysyntää muun muassa lasten etäopiskeluun ja organisaatioiden etäoppimiseen liittyvissä tilanteissa. Uskon, että koulutusteknologia tarjoaa merkittäviä kasvumahdollisuuksia myös tulevaisuudessa. Yhteistyömme Sparkmind.vc:n kanssa tukee myös yhtiömme vastuullisuustavoitteita ja luo oivan tavan olla mukana edistämässä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa. Toivotamme Sparkmind Fundille ja sen sijoitustiimille mitä parhainta menestystä tulevaisuudessa”, sanoo United Bankersin toimitusjohtaja Patrick Anderson. 

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 129 työntekijää (FTE) sekä 35 asiamiestä (31.12.2020). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,8 miljardia euroa (31.12.2020). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.