Sijoittajat

United Bankers Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE 22.4.2021 kello 15:00

UB Nordic Forest Fund III -rahastoon uusia sijoitussitoumuksia yli 50 miljoonalla eurolla – Rahasto on päätetty sulkea

Sijoittajien kiinnostus United Bankersin metsäsijoittamisen ratkaisuihin on jatkunut erittäin vahvana. Yhtiön metsärahasto UB Nordic Forest Fund III Ky keräsi 15.4.2021 sulkemisessaan uusia sijoitussitoumuksia 50,9 miljoonan euron edestä. Päättyneen varainhankintakierroksen myötä rahasto on saavuttanut yhteensä 111,45 miljoonan euron koon. Rahaston vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii United Bankers Oyj:n tytäryhtiö UB Nordic Forest Management Oy, jonka hallitus on tänään päättänyt UB Nordic Forest Fund III:n sulkemisesta uusilta sijoituksilta rahaston kokonaissitoumusten ylitettyä rahastolle asetetun 100 miljoonan euron tavoitekoon.

UB Nordic Forest Fund III on vuoden 2018 lopussa perustettu ammattimaisille sijoittajille suunnattu pääomarahasto, joka sijoittaa metsäkiinteistöihin Suomessa ja Baltiassa. Rahasto tarjoaa sijoittajille maantieteellisesti hyvin hajautetun metsäkiinteistöportfolion, joka tuottaa suhdanteista riippumatonta vakaata tuottoa. Rahaston metsiä hoidetaan ammattimaisesti ja vastuullisesti pitäen huolta metsien taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta kestävyydestä. Rahaston kaikki metsät on sertifioitu maakohtaisten käytänteiden mukaisesti.

UB Nordic Forest Fund III:n sijoitustoiminta on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Rahasto omistaa metsäkiinteistöjä Suomessa, Virossa ja Latviassa, ja niiden yhteispinta-ala on tällä hetkellä lähes 20 000 hehtaaria. Rahasto on tänä vuonna tehnyt ensimmäiset kiinteistöhankinnat myös Liettuassa. Varainhankinnassa kerätyllä uudella pääomalla rahasto tulee vahvistamaan markkina-asemaansa entisestään Itämeren alueen metsäkiinteistömarkkinoilla jatkamalla sijoituspolitiikkaansa sopivien kiinteistöjen hankintaa kohdealueella.

”Itämeren rannikkovaltioiden metsäkiinteistömarkkinat ovat sijoittajalle mielenkiintoinen sijoituskohde, sillä alueella on vahva perusmetsäteollisuus ja toimiva infrastruktuuri. Itämeren alue tunnetaan maailmalla myös edelläkävijänä uusien puupohjaisten tuotteiden kehityksessä ja tuotteistamisessa. Puunkäytön ennustetaankin kasvavan alueella selvästi tulevaisuudessa ja puumarkkinoiden odotetaan yhdentyvän entisestään”, kertoo UB Nordic Forest Management Oy:n toimitusjohtaja Jyri Hietala.

United Bankersilla on kolme metsätiloihin sijoittavaa rahastoa: Erikoissijoitusrahasto UB Metsä sekä UB Nordic Forest Fund II ja III Ky -pääomarahastot. Metsärahastojen pääomat olivat vuoden 2020 lopussa yhteensä noin 435,0 miljoonaa euroa. Rahastojen omistamien tilojen pinta-ala Suomessa ja Baltiassa on tällä hetkellä yhteensä yli 120 000 hehtaaria. United Bankers kuuluukin metsärahastojensa kautta Suomen suurimpien metsänomistajien joukkoon. Tavoitteena on kasvattaa hoidettavan metsävarallisuuden määrää aktiivisesti vuonna 2021 kaikilla markkinoilla, joilla United Bankersin metsärahastot toimivat.

”United Bankers on tänä päivänä johtava pohjoismainen metsärahastotalo, joka on vuosien varrella rakentanut vahvaa asemaansa metsäsijoitustuotteissa. UB Nordic Forest Fund III:n varainhankintakierroksen tulos oli erinomainen, ja sen seurauksena rahastolle asetettu 100 miljoonan euron tavoitekoko ylittyi. Tämä onnistuminen kertoo osaltaan sijoittajien luottamuksesta yhtiömme osaamiseen ja on myös paras palkinto tehdystä työstä. Pyrimme vastaamaan metsäsijoittamisen vahvaan kysyntään jatkossakin tutkimalla mahdollisuuksia laajentaa metsäomistusten maantieteellistä kohdemarkkina-aluetta edelleen sekä tuomalla uusia vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa metsään ja metsäsektoriin”, tiivistää United Bankers Oyj:n toimitusjohtaja Patrick Anderson.

UB Nordic Forest Fund III on osa United Bankersin reaaliomaisuussijoituksiin keskittyvää rahastovalikoimaa, johon kuuluvat kiinteistöihin ja metsäomaisuuteen sekä kiinteistö- ja infrayhtiöiden osakkeisiin sijoittavat rahastot. Konsernin hallinnoitavat varat olivat vuoden 2020 lopussa noin 3,8 miljardia euroa ja niistä lähes 40 prosenttia oli sijoitettuna reaaliomaisuuskohteisiin.

 

Lisätietoja antavat:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

Jyri Hietala, toimitusjohtaja, UB Nordic Forest Management Oy

Sähköposti: jyri.hietala@unitedbankers.fi

Puhelin: 040 359 3566

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 129 työntekijää (FTE) sekä 35 asiamiestä (31.12.2020). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,8 miljardia euroa (31.12.2020). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.