Sijoittajat

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 25.2.2021 kello 17:30

United Bankers Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2020 on julkistettu

United Bankers Oyj:n vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2020 on julkistettu suomenkielisinä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi sekä erillisinä pdf-tiedostoina, jotka ovat tämän tiedotteen liitteenä. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä vuoden 2020 tilinpäätöksen.

United Bankersin 19.2.2021 julkistaman tilinpäätöstiedotteen taulukko-osasta on löytynyt virhe koskien taseen aineellisten hyödykkeiden ja muiden velkojen määrää. Luvut on korjattu liitteenä olevaan viralliseen tilinpäätökseen. Virheellisillä luvuilla ei ole vaikutusta yhtiön tulokseen tai taloudellisiin tunnuslukuihin.

United Bankers julkistaa vuosikertomuksen vapaaehtoisesti myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti. ESEF-tilinpäätös on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä olevassa zip-tiedostossa.

 

Lisätietoja antaa:

Katri Nieminen, talousjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: katri.nieminen@unitedbankers.fi

Puhelin: 050 564 4787, 09 25 380 349

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 129 työntekijää (FTE) sekä 35 asiamiestä (31.12.2020). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,8 miljardia euroa (31.12.2020). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.