Sijoittajat

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 25.2.2021 kello 9:00

United Bankers Oyj:n hallitus on hyväksynyt päivitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan

United Bankers Oyj:n hallitus on tänään 25.2.2021 hyväksynyt yhtiön päivitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan, joka esitetään yhtiön 19.3.2021 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle neuvoa-antavaa päätöksentekoa varten. Päivitetty toimielinten palkitsemispolitiikka korvaa 17.6.2020 julkistetun palkitsemispolitiikan. Yhtiön 17.6.2020 julkistamaa toimielinten palkitsemispolitiikkaa ei ole käsitelty yhtiön yhtiökokouksessa, koska yhtiöllä ei ole aiemmin ollut velvollisuutta noudattaa osakeyhtiölain pörssiyhtiöitä koskevia säännöksiä ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman hallinnointikoodin mukaisia suosituksia. United Bankers siirtyi Nasdaq Helsingin pörssilistalle 18.6.2020.

Hallituksen hyväksymässä päivitetyssä palkitsemispolitiikassa on lisätty joustavuutta ja hallituksen harkintavaltaa toimitusjohtajan palkitsemisessa käytettävän kannustinjärjestelmän osalta.

Palkitsemispolitiikka on tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla suomeksi United Bankersin  internetsivuilla osoitteessa https://www.unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen.

Lisätietoja antaa:

Johan Linder, hallituksen puheenjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: johan.linder@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 603 830

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 129 työntekijää (FTE) sekä 35 asiamiestä (31.12.2020). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,8 miljardia euroa (31.12.2020). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.