Sijoittajat

United Bankers Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE 30.11.2020 kello 10:30

Palkittu Ernst Grönblom aloittaa uuden UB Thales Argo -rahaston salkunhoitotiimissä

OTK Ernst Grönblom on aloittanut 23.11.2020 United Bankersin palveluksessa uuden Erikoissijoitusrahasto UB Thales Argon salkunhoitotiimissä. Maailman parhaimpien salkunhoitajien joukkoon nimetyn Grönblomin sijoitushistoria on pitkä ja erittäin menestyksekäs. Viimeksi Grönblom on toiminut erinomaisesta tuottokehityksestään palkitun HCP Focus -rahaston salkunhoitajana. Grönblomin sijoitusfilosofiana on etsiä salkkuun aliarvostettuja yhtiöitä, joilla on merkittävä potentiaali pitkällä aikavälillä.

Rahaston sijoituskohteita ei ole rajoitettu maantieteellisesti, eikä tiettyihin teollisuudenaloihin tai tietyn kokoluokan yrityksiin. Normaalioloissa salkku on hajautettu 10–12 eri yhtiön osakkeeseen. ”Pyrin löytämään yhtiöitä, joissa näen vahvan tuottopotentiaalin ja joka ei vielä näy yhtiön osakekurssissa. Suppeamman hajautuksen ansiosta yksittäisen yhtiön arvonnousulla on merkitystä salkun tuottoon, mikä vahvistaa näkemyksenoton ja onnistumisten vaikutusta. Toisaalta tämän suuruinen hajautus laskee riittävästi salkun volatiliteettia”, kertoo UB Thales Argon Ernst Grönblom. UB Thales Argo on avoinna merkinnöille kuukausittain kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Rahaston ensimmäinen merkintäpäivä on tänään 30.11. ja rahaston sijoitustoiminta käynnistyy 1.12.2020.

UB Thales Argon salkunhoitotiimiin on nimitetty lisäksi Tom Wiik, jolla on myös pitkä kokemus sijoitusalalta monissa eri tehtävissä. Ennen siirtymistään United Bankersille Wiik toimi Visio Varainhoidon partnerina.

Lisätietoja antaa:

Jani Lehti, toimitusjohtaja, UB Omaisuudenhoito Oy

Sähköposti: jani.lehti@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 940 037, 09 25 380 322

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 126 työntekijää (FTE) sekä 37 asiamiestä (30.6.2020). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,2 miljardia euroa (30.6.2020). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
https://unitedbankers.fi/fi