Sijoittajat

LEHDISTÖTIEDOTE 21.10.2014

Suomalaisen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö United Bankers Oyj ("United Bankers", "Yhtiö") selvittää Yhtiön mahdollisuutta listautua NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle ja harkitsee yleisölle suunnattavan listautumisannin toteuttamista mahdollisen listautumisen yhteydessä. Mikäli Yhtiö tekee päätöksen listautumisen ja siihen liittyvän listautumisannin toteuttamisesta, tämä voi tapahtua loppuvuoden 2014 aikana markkinatilanteen niin salliessa ja Yhtiö tulee tiedottamaan päätöksistään erikseen.

United Bankers on pankkiryhmistä riippumaton keskisuuri kotimainen sijoitusalan yritys. Yhtiöllä on neljä liiketoiminta-aluetta: varainhoito, rahastojen hallinnointi, arvopaperinvälitys sekä investointipankkitoiminta. Varainhoidon tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat muun muassa yksilöllinen salkunhoito, rahastot ja strukturoidut sijoitustuotteet. Varainhoidon erikoisosaamiseen kuuluu myös reaaliomaisuussijoittaminen. Arvopaperinvälityspalvelut kattavat listattujen sekä listaamattomien osakkeiden ja joukkolainojen lisäksi pörssinoteeratut rahastot sekä johdannaiset. Yhtiö toimii aktiivisesti myös listautumisantien järjestäjänä. Yhtiö tarjoaa rahastojen hallinnointi- ja arvonlaskentapalveluja omien rahastojen lisäksi myös ulkopuolisille toimijoille. Investointipankkitoiminta keskittyy pohjoismaisten yhtiöiden yritysjärjestelyihin.

United Bankers on onnistunut kasvattamaan liiketoimintaansa viime vuosina niin tuloksen, hallinnoitavien varojen kuin asiakasmääränkin osalta. Mahdollisen listautumisen ja listautumisannin ensisijaisena tavoitteena olisi tukea yhtiön toiminnan kehittämistä ja laajentamista. Yhtiön kasvustrategiaa voidaan toteuttaa niin orgaanisesti kuin yritysostojen kautta. Mahdollisen listautumisannin tavoitteena olisi myös lisätä yhtiön osakkeenomistajien määrää ja parantaa yhtiön tunnettuutta.

 

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on sijoituspalveluihin ja investointipankkitoimintaan erikoistuneen konsernin emoyhtiö. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 80 henkilöä (6/2014). Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 13,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,9 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,3 miljardia euroa (6/2014).  Tutustu tarkemmin osoitteessa www.unitedbankers.fi.